Sammanlagt 6 192 arbetsdagar gick bort till stridsåtgärder på grund av strandade avtalsförhandlingar under 2013, enligt Medlingsinstitutets årsrapport.
– Det är få konflikter med tanke på avtalsrörelsens omfattning, konstaterar generaldirektör Claes Stråth.
Och Fastighetsanställdas förbund bidrog till 250 av strejkdagarna.
I slutet av maj förra året varslade förbundet om strejk när förhandlingarna med Pacta, ett arbetsgivarförbund för kommunala bostadsbolag, körde fast.
En av stridsfrågorna var individgarantin på löneökningen, som arbetsgivarna ville förhandla bort.
Ett femtiotal reparatörer, maskinister och hantverkare, på utvalda bostadsföretag strejkade då under fem arbetsdagar innan parterna enades, trots hjälp från Medlingsinstitutets medlare.

Bara någon vecka senare var det nära ny strejk när Fastighets inte kom överens om nytt städavtal med Almega Tjänsteförbunden. Efter varsel och medling kunde det dock avblåsas.
Sett till hela arbetsmarknaden var normen för de nya avtalen, som sattes av industrin, en löneökning på 6,8 procent under tre år. På flera avtal, bland annat flera inom fastighetsbranschen, lyckades Fastighets dock komma över normen när man i stället enades om löneökningar på 1 700 kronor under avtalsperioden.
Sammantaget visar prognoserna för 2013 på en reallöneökning på 2,5 procent förra året. Medlingsinstitutets rapport visar även att sysselsättningen ökade 2013 och att löneskillnaderna mellan män och kvinnor sakta fortsätter att minska.

Det här året kommer Medlingsinstitutet sannolikt ha betydligt färre konflikter att blanda sig i eftersom det bara är ett drygt femtiotal avtal som löper ut under året.
– Det borde kunna ge arbetsmarknadens parter ett andrum och skapa möjlighet till eftertanke och dialog, säger Claes Stråth.
Även för Fastighets kommer 2014 att bli ett lugnare avtalsår. Till skillnad från förra årets 17 avtalsförhandlingar går endast ett avtal ut, och ska omförhandlas, i år. Det är det mellan förbundet och Arbetsgivaralliansen Idrott.

Läs mer om förra årets konflikter:
Fastighets  varslar om strejk
Fastighetsskötare i strejk
Utvidgat strejkvarsel mot Pacta
Konflikten med Pacta är över
Strejkvästarna på igen?
Medlare utsedda för städavtal
Städavtalet klart – ingen strejk idag