En informationsturné om yrkesintroduktionsanställningar i fastighetsbranschen är igång. Efter två träffar är projektledare Camilla Halvarsson försiktigt optimistisk:
– Det tar alltid tid innan ett nytt system blivit känt. Innan året är slut kommer det dock att finnas ungdomar som har börjat jobba i fastighetsbranschen.

Fastighetsfolket var på plats i Uppsala häromdagen då turnéns andra konferens ägde rum. Ett fåtal hade anmält sig och representanter för två arbetsgivare hade fått förhinder i sista stund.
Konferensen är en av sex som kommer att hållas på lika många platser i landet. Syftet är att ge mer handfast information om den nya anställningsformen för både fackliga representanter och arbetsgivare i fastighetsbranschen. Fastighets har med arbetsgivarorganisationerna Fastigo, Almega Fastighetsarbetsgivarna och KFO (kooperativa och idéburna företag) kommit överens om att avtal ska skrivas mellan arbetsgivaren och facket inför varje anställning.

Både deltagarna och företrädarna för Fastighets och arbetsgivarorganisationen Fastigo tror på yrkesintroduktionsanställningar.
– Vi har fastighetsskötare som vill bli handledare för de arbetslösa ungdomar som vill prova på jobbet, sa Patrik Hellström, klubbordförande för HSB Mälardalen.
– Även hos oss finns folk som vill göra det så jag hoppas att de även kan få tid till det. Att var handledare tar tid, speciellt i början, sa Stefan Henriksson, klubbordförande för Uppsalahem.
– Handledaren kommer att spela en viktig roll. Handledaren marknadsför inte bara företaget utan pratar för hela branschen, sa Susanne Svensson, förhandlare på Fastigo.

Fastighetsbranschen står inför ett stort rekryteringsbehov. Till år 2021 kommer var tredje anställd att gå i pension.
– Framförallt fastighetstekniker och fastighetsingenjörer kommer att behövas inom en snar framtid. Yrkesintroduktionsanställningar är en bra rekryteringsmetod, sa Camilla Halvarsson.
Camilla Halvarsson är anställd av Fastighetsbranschens utbildningsnämnd för att driva informationsprojektet om anställningsformen. Utbildningsnämnden fick i början av året en miljon kronor från regeringen för informationsinsatser. Camilla Halvarsson började i april och ska under året se till att fler fastighetsföretag och fackliga företrädare i branschen ska veta vad den nya anställningsformen handlar om.

De övriga informationsträffarna kommer att vara i Umeå (23 maj), Göteborg (3 juni), Malmö (10 juni) och Stockholm (18 juni).

Mer om yrkesintroduktionsanställningar

  • Yrkesintroduktionsanställningar i fastighetsbranschen är till för arbetslösa ungdomar upp till 24 år med avslutade gymnasiestudier. Anställningen pågår under minst sex månader och högst tolv månader.
  • Månadslönen är 75 procent av lägsta utgående lön för nyanställd vid heltid på företaget. Under minst 25 procent av arbetstiden ska den anställda få teoretisk och praktisk utbildning. En individuell utbildningsplan ska tas fram. Handledare ska utses för den yrkesintroduktionsanställda.
  • Arbetsgivaren, ett fastighetsföretag med kollektivavtal, ansöker om särskilt stöd hos Arbetsförmedlingen. Den arbetslösa ungdomen ska vara skriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
  • Fram till mitten av maj har det i hela landet skrivits 87 avtal, mest inom industrisektorn och kommunal verksamhet. Det betyder att lika många arbetslösa ungdomar har fått en yrkesintroduktionsanställning. Regeringens ambition är att det i år ska anställas 30 000 ungdomar.