I dag, onsdag, hölls Fastighets första förbundsmöte för året. Över 90 valda ombud från hela landet var på plats i Stockholm.
På dagordningen stod punkter om arbetet inför höstens riksdagsval och om EU-parlamentsvalet, som sker nu på söndag, 25 maj. Inbjuden gäst och talare var bland annat Johan Danielsson, 6F:s kandidat till parlamentet.

Men trots att det är supervalår diskuterades även annat. En fråga som engagerade ordentligt var vad Fastighets ska fokusera på nästa år, när både höstens förbundskongress och de kommande valen är avklarade.
Förbundsstyrelsen föreslog två huvudområden som extra viktiga: medlemsvärvning och att stärka den fackliga organisationen.

Men när ordet släpptes fritt bland ledamöterna kom massor av nya förslag och idéer.
– Vi måste arbeta tydligare med arbetsmiljö. Stress och delade turer diskuteras mycket ute på arbetsplatserna och är viktigt för medlemmarna. Och så tror jag att vi måste jobba intensivare med ungdomsfrågor. Vi måste vara ute och träffa ungdomar, sa Stefan Björkenstam, fackligt ombud från Trollhättan.

Önskemålen om att fokusera särskilt på ungdomar var han inte ensam om men synpunkterna gällde också att förbundet borde jobba mer med fackliga utbildningar och nå ut till medlemmarna på ett enklare och tydligare sätt.Samtliga åsikter och tankar från ombuden skickades med till förbundsstyrelsen för fortsatt arbete.

Styrelsen fick också en ny ordinarie ledamot när Christina Petranyi, från region Ost, tog över i ett fyllnadsval.