Jobben ökar inom de flesta yrkesområden, även för fastighetstekniker. Men det ser fortsatt svårt ut för arbetslösa städare att hitta jobb. Det visar Arbetsförmedlingens nya rapport ”Var finns jobben?”.

I år ökar antalet sysselsatta med cirka 41 000 personer, beräknar Arbetsförmedlingen. Utbildning och erfarenhet blir allt viktigare för den som söker ett arbete. Sysselsättningen väntas öka mest inom yrken som kräver utbildning på eftergymnasial nivå. Allra svårast att hitta sin plats på arbetsmarknaden har de utan gymnasiekompetens.

Rapporten visar också att många av de yrkesförberedande programmen på gymnasiet ger goda möjligheter till arbete. Det gäller till exempel utbildningar inom omvårdnad, bygg och anläggning eller inom fordon och transport.

Golvläggare, styr- och reglertekniker, fastighetstekniker och VVS-montörer är några av de yrken (utan krav på eftergymnasial utbildning) där det är lättast att hitta jobb under det närmaste året.

Yrken (utan krav på eftergymnasial utbildning) med störst konkurrens om jobben under det närmaste året är bland annat vaktmästare och parkarbetare.

I rapporten beskrivs vaktmästare som ett yrke utan särskilda krav på utbildning. Fastighetsskötare är en rubrik för en grupp yrken där bland annat fastighetstekniker finns.