Till och med juli månad kan Fastighets visa upp en positiv medlemstrend. Totalt 93 nya medlemmar jämfört med vid ingången av året.

Allra bäst går det för region Väst, där har ökningen från årets början varit 151 medlemmar, även i region Tvärs och Nord kan man registrera små ökningar. I region Ost och Syd har man fortfarande röda siffror från årets början.

Den totala medlemssiffran just nu är 29 697.