Yrket är den allra största riskfaktorn för att råka ut för en arbetsolycka. Yrkesgruppen där bland annat fastighetsskötare och fastighetstekniker ingår är en av de sju yrkesgrupper med högst odds för att skada sig på jobbet. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Syftet med rapporten är att identifiera skillnader i arbetsmiljörisker. För första gången vägs flera faktorer samman. Tidigare har man tittat på en faktor i taget.
Det finns åtta riskfaktorer varav yrket i sig har störst påverkan. Det tillsammans med arbetsställets storlek, bransch och utbildningsnivå är de som påverkar mest. Rapporten visar att den som har ett högriskyrke på ett stort arbetsställe samt arbetar i en högriskbransch med kort utbildning har 15 gånger högre risk för att råka ut för en arbetsolycka. Om personen dessutom har utländsk bakgrund och är under 55 år risken ännu högre.
Också städyrken finns i riskzonen, men inte bland de mest utsatta.
– Gruppen ”Servicearbete utan krav på yrkesutbildning”, där städare ingår, hör till de yrkesgrupper som har högre riskodds än genomsnittet och det är inte så bra att hamna där heller, säger Annette Nylund, analytiker och projektledare.

I rapporten har Arbetsmiljöverket använt statistik över arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro under 2003 och 2010 för att studera vilka bakgrundsfaktorer som leder till högre arbetsmiljörisker. När resultaten jämförs mellan de två åren visar det sig att betydelsen för arbetsställets storlek har ökat. Men skillnaderna i risk mellan könen har minskat. Tidigare har risken varit mycket större för män.
Faktorn ”utländsk bakgrund” har däremot inte förändrats under tiden. Det är fortfarande cirka 1,5 gånger högre risk för personer med utländsk bakgrund än för svenskfödda att drabbas av en arbetsolycka.

Yrkesgrupper med de sju högsta riskoddsen, år 2010

  • Arbete inom lantbruk utan krav på särskild yrkesutbildning
  • Annat hantverksarbete
  • Metallhantverk, reparatörsarbete
  • Processoperatörsarbete
  • Gruv-, bygg- och anläggningsarbete (här finns bland annat fastighetsskötare och fastighetstekniker)
  • Maskinoperatör och monteringsarbete
  • Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning

Hela rapporten Riskfaktorer för arbetsolycka finns att ladda ner på Arbetsmiljöverkets hemsida: www.av.se