KONGRESS 2014 Hur ofta ska Fastighets förbundsmöte träffas varje år? Minst en gång per år eller två gånger som det varit under de senaste fyra åren? Det debatterade kongressen under fredagskvällen.

Förbundsmötet är Fastighets högsta beslutande organ mellan kongresserna. Avdelningarna utser ett ombud var till dessa möten. Förbundsmötet ska fastställa förbundets verksamhetsmål och budget för nästa verksamhetsår. Avdelningsstyrelsen och enskilda medlemmar har rätt att skicka in förslag till varje förbundsmöte.
När kongressen under fredagskvällen beslutade om ändringar i förbundets stadgar kom diskussionen att handla om dessa förbundsmöten.

I dag hålls förbundsmöten två gånger per år. Enligt Magnus Pettersson, förbundsstyrelsens föredragande, har förbundsledningen fått signaler om att det, enligt ombuden, känns onödigt att så ofta åka till Stockholm. Ett annat argument för att minska antalet, till minst ett möte per år, är att möten kostar förbundet cirka 500 000 kronor per gång.
– För att fatta de beslut som förbundsmötet ska göra varje år räcker det med ett möte då förbundsmötet kan behandla verksamhetsberättelsen och ekonomin. Vi har haft grupparbeten och föredragshållare för att få mötena mer intressanta. Det är att slänga pengar i sjön för att ha möten för mötens skull.

Flera ombud hade dock en annan uppfattning:
– Vi beslutade på förra kongressen att ha minst två möten och det med en ganska stor majoritet. Vi vill fortsätta ha kvar två möten, sa Fredrik de Rooy från Helsingborg.
­– Det är väldigt viktigt att alla vi från avdelningarna får träffas och utbyta idéer med varandra. Är vi inte beredda att betala för dessa möten? Fastighets har god ordning på sin ekonomi så jag tycker att det är fel väg att gå att hålla färre möten, sa Johan Noresund från Ludvika.
­­– Två möten behövs. Vad händer med demokratin om vi bara har ett möte per år? undrade Monika Johansson från Luleå.
Även Jack Botonjic från Kalmar höll med:
– Vi träffas sällan i vår region. Att få utbyta erfarenheter med varandra är jätteviktigt. Vi kan använda förbundsmöten till att höja kompetens när förbundet bjuder in intressanta föreläsare. Förbundsmöten kan bli ett lyft för oss.

Magnus Pettersson menade också att förtroendevalda träffas på avdelningsnivå och i regionerna. Det är bättre att träffas där än att behöva åka till Stockholm.
Camilla Claesson från Göteborg har varit ombud på fyra förbundsmöten och höll med Magnus Pettersson:
­­­– Vi behöver inte låsa oss till två möten per år. Förslaget är att mötet ska vara minst en gång per år. Om det behövs fler kan vi ses till exempel tre gånger. Jag tycker att vi ska göra verksamhet för pengarna istället.
Även Peter Obermüller från Spånga tyckte att minst ett möte per år kan räcka:
­– Det har varit givande förbundsmöten men också möten utan intressanta debatter och diskussioner, sa han.

Kongressen beslutade att ändra i stadgarna så att det från nästa år ska vara minst ett förbundsmöte per år.