KONGRESS 2014 Fastighets har valt sin nya förbundsstyrelse, bestående av sex ledamöter, utöver förbundsledningen. Av totalt nio ordinarie ledamöter är fem kvinnor och flera är nya i styrelsen.

Med ett tjugotal nominerade till den nya förbundsstyrelsen påpekade föredragande Stefan Björkenstam att valberedningen försökt väga samman faktorer som kön och geografisk spridning för ombuden.
Eftersom styrelsen nu består av sex ledamöter måste en av de fem regionerna dock få två representanter.
– Vi har resonerat som så att det för tillfället är flest medlemmar i den här regionen, region Väst, sa han.

Enligt förslaget skulle styrelsen bestå av Lennart Gunnarsson (region Tvärs), Kjelle Lundgren (region Syd), Christina Petranyi (region Ost), Lovisa Englund (region Nord), Liljana Panic (region Väst) och Cecilia Samuelsson (region Väst). Med Yvonne Nygårds som kvinnlig representant från ledningen skulle förbundsstyrelsen därmed bestå av fem kvinnor och fyra män.

Men kongressen var inte enig om förslaget.
– Jag trodde aldrig att jag skulle behöva säga det här, men det är fler tjejer än killar på listan. Jag vill tala för att välja in Zia Lodin från region Ost, sa Annika Collstam från samma region, och lyfte fram att han både har invandrarbakgrund och ett stort engagemang för förbundet.
Hon fick stöd av bland andra Peter Obermüller från region Ost.
– Jag kan bara hålla med Annika och förespråka Zia Lodin. Han är en fantastiskt varmhjärtad människa och otroligt duktig på att diskutera och sprida våra åsikter. 

Efter viss förvirring och en sluten om röstning valdes ändå förbundsstyrelsen enligt valberedningens förslag. Med en majoritet av kvinnor.

De nominerade är Christina Petranyi, Liljana Panic, Lennart Gunnarsson, Lovisa Englund, Kjelle Lundgren, Cecilia Samuelsson och Zia Lodin. Foto: Minna Pyykölä