Med rubriken Hela personalen deltar i energijakten har fastighetschef Göran Cumlin nyligen hållit ett föredrag om Sollentunahems arbetssätt på ”Årets energikick”.
– Alla måste vara med för att nå framgång, säger han.

Att Sollentunahem redan lyckats få ner energiförbrukningen till Skåneinitiativets mål beror, enligt Göran Cumlin, på att hela företaget varit engagerat.
– Att ha en god ekonomi har varit en förutsättning men vi har inte kommit på något revolutionerande. Det har blivit både små och stora åtgärder. Det viktiga är inte vem som gör mest utan att alla kan bidra med någonting.

Göran Cumlin kan inte svara på frågan vilka av alla åtgärderna som haft störst effekt. Men han tycker att reglering av temperaturer har varit viktigt.
– En tumregel är att om vi sänker temperaturen med en grad har vi minskat energiförbrukningen med fem procent. Trapphusprojektet har fördelen att det har engagerat många av de anställda ute i fält. Nya frånluftsvärmepumpar är effektiva men kräver ganska stora investeringar. Vi tjänar dock in investeringskostnaden på 12 till 15 år.

Göran Cumlin tycker att inget av det som företaget gjort under de här åren varit bortkastat.
– Vi har inte heller gått på några minor. Men så här efteråt kan jag tycka att vi borde ha involverat all personal tidigare i energispararbetet. Därför gick det lite trögt i början. Jag tycker att man ska planera först och sedan sätta i gång med arbetet. Framför allt ska man köra så det ryker, avslutar han.