För lite i månadslön och bristande utbetalning av tillägg. Felen visas i en pågående granskning av anställningar med arbetstillstånd på städföretag i Stockholmsområde.

För att komma åt oseriösa arbetsgivare i städbranschen som utnyttjar arbetskraft utanför EU har Fastighets region Ost under några månader granskat ansökningar om arbetstillstånd till Migrationsverket.
– Det är ett tidskrävande arbete, säger ombudsman Nicklas Nilsson, som hittills varit i kontakt med tre städföretag.
Innan Migrationsverket kan ge sitt godkännande ska facket ha yttrat sig om de utlovade anställningsvillkoren. Regionen har valt ut några av de företag som ovanligt ofta förekommit i de ansökningar om arbetstillstånd som under 2014 kommit till regionkontoret för yttrande under 2014.


Genomgången av arbetstillstånd och anställningsvillkor är klar på två bolag. Gemensamt för båda är att antalet ansökningar om arbetstillstånd är betydligt högre än antalet anställningar är i verkligheten.
– Det beror, enligt företagen, ofta på att personerna inte lyckats ordna bostad här. På ett av städbolagen jobbar två personer med arbetstillstånd men företaget fanns med i 14 ansökningar, säger Nicklas Nilsson.

Gemensamt för båda är också felaktiga löner. Uteblivna ob-ersättningar och branschvanetillägg förekommer ofta.
– Hittills har det dock inte varit svårt att få företagen att betala. På det ena företaget har vi krävt mellan 3 000 och 15 000 kronor retroaktivt till våra medlemmar. Lönerevisionen har omfattat samtliga löner på företagen, inte enbart de som jobbar med arbetstillstånd från Migrationsverket, säger Nicklas Nilsson.

Region Ost kommer att fortsätta med sin granskning under en obestämd tid framöver.

Läs också Granskning ska stoppa oseriösa arbetsgivare