Det har blivit lättare att organisera sig fackligt i Peru, åtminstone på pappret. I praktiken är det många som trakasseras och riskerar att bli av med jobbet på grund av sitt fackliga engagemang. Nu går Fastighets in i ett biståndsprojekt för att stärka facken i städbranschen.

Projektet sker i samarbete med LO-TCO Biståndsnämnd och UNI America. Syftet är att stötta facklig organisering i Peru för städare och väktare.
– Vi har inte haft något biståndsprojekt på flera år och letat efter möjligheter att få till det. Så när UNI America hörde av sig sa vi ja direkt. Latinamerika är intressant för oss, eftersom vi har en stor andel medlemmar med ursprung därifrån, säger Torbjörn Jonsson, ombudsman i Fastighets.
Vid ett första möte i mars, där Torbjörn Jonsson representerade Fastighets, hölls en utbildning för ett tjugotal fackliga representanter på städföretag och väktarföretag.
– Det finns mycket att göra, den fackliga organisationen är på en låg nivå. I städ- och väktarbranscherna finns det företagsfack och det blir en målsättning på lång sikt att få till branschförbund som vi har.
Under Alberto Fujimoros regim på 1990-talet infördes hårda restriktioner mot facken. Nu är rätten att organisera sig lagstadgad, men för att kunna bilda ett företagsfack krävs att det finns 20 medlemmar på företaget.
– På de två företag där det redan finns företagsfack satte vi ett mål att öka medlemsantalet, att stärka och bygga upp organisationen och få fler förtroendevalda. Det är också ett mål att skriva kollektivavtal.
– Ett annat mål är att bilda två nya företagsfack. Därför gjorde vi en kartläggning över större företag och deras antal anställda för att kunna ringa in var insatserna ska göras.
Även om arbetarna har rätt att vara med i facket enligt lag sker trakasserier och kränkningar.
– Flera som jag träffade hade varit med om att bli uppsagda efter att företaget upptäckt att de jobbat fackligt. Så ett problem är att de å ena sidan behöver synas för att kunna värva fler samtidigt som de å andra sidan inte får synas personligen.

Hur ser villkoren ut för städarna i Peru?
– Det är tuffa villkor med låga löner och anställningar per timme eller objekt. Månadslöner är sällsynt. De viktigaste fackliga frågorna är lön, arbetsmiljö och anställningstrygghet, som på många andra håll.
Fastighets kan bidra med sina erfarenheter av facklig organisering.
– Men det är inget uppifrånperspektiv, vi lär av dem och de av oss.

Vad tror du är det viktigaste Fastighets kan lära av förhållandena i Peru?
– För det första är det en tankeställare att inte ta allt för givet. Och om man kunde ta med sig deras engagemang och jävlar anamma skulle det sätta fart på oss härhemma, de har en enorm energi och vilja till förändring.
– Vi hoppas kunna knyta till oss förtroendevalda som engagerar sig i projektet, både för att delta på plats i Peru men också för att ta med information ut till våra arbetsplatser om läget i Peru och det fackliga arbetet där, säger Torbjörn Jonsson.

FAKTA
Biståndsprojektet i Peru ska pågå i två år med möjlighet till ett års förlängning efter en utvärdering. Projektet sker i samarbete mellan Fastighets, LO-TCO Biståndsnämnd och UNI America.
UNI Global Union är en internationell facklig organisation där Fastighets ingår. UNI representerar över 20 miljoner arbetare i servicesektorn.