Det är din chef som leder och fördelar arbetet på din arbetsplats. Hon eller han har därför rätt att, om det behövs, beordra dig att arbeta över.
Det finns en arbetstidslag (ATL) med regler om hur mycket övertid du måste arbeta. Men på många arbetsplatser finns kollektivavtal som ofta innehåller regler om övertid, ibland samma som i ATL, ibland inte. Finns inte kollektivavtal där du arbetar, då gäller arbetstidslagen.

De allra flesta arbetar 40 timmar i veckan, som enligt ATL börjar på en måndag och slutar på en söndag. Men du kanske arbetar på en arbetsplats som räknar med 40 timmar i genomsnitt under högst fyra veckor. Det innebär att du kan arbeta längre tid en vecka och kortare tid en annan vecka. Det är tillåtet om det behövs för att kunna ge exempelvis kunderna tillräckligt bra service. (5§ ATL)
Men utöver det kan alltså arbetsgivaren beordra dig övertid.
Enligt ATL får du arbeta maximalt 48 timmar övertid under en tid av 
fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad och maximalt 200 per kalenderår. Det är allmän övertid. (8§)
Sedan kan din arbetsgivare beordra dig extra övertid om 150 timmar under ett kalenderår. Men då måste finnas särskilda skäl för det och bara om situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt, till exempel genom att ta in extra personal. (8a§)

Det finns ett viktigt tak för övertiden. Du får inte arbeta allmän övertid och extra övertid sammanlagt mer än 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. (8a§)
Taket är till för att det kan vara så att arbetsgivaren behöver och kan använda både allmän övertid och extra övertid under samma månad. Men gränsen går vid 48 timmar.

Om du arbetar deltid, då får du mertid om du arbetar mer än din deltid. Och det får du göra upp till 200 timmar under ett kalenderår. Det är allmän mertid. (10§)
Även här kan arbetsgivaren beordra extra mertid enligt samma regler som extra övertid ovan. Och liksom vid övertid får du inte arbeta allmän mertid och extra mertid sammanlagt mer än 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. (10a§)

Några regler vid övertid

  • Din chef måste förklara varför du måste arbeta övertid och att det inte går att lösa på annat sätt. Du kan inte vägra arbeta övertid, men chefen bör ta sociala hänsyn så långt det går, exempelvis om du måste ta hand om dina barn just då eller liknande.
  • Den ska vara beordrad. Du kan alltså inte själv avgöra om du ska arbeta över även om du kanske inte hinner med dina arbetsuppgifter. Du bör alltså prata med din chef och fråga om du ska gå hem eller fortsätta arbeta på övertid.
  • Om övertiden är beordrad har du rätt enligt ditt kollektivavtal till övertidsersättning, i ledig tid komptid – eller 
i pengar. Om du inte har något kollektivavtal är du inte garanterad ersättning. Men vissa arbetsgivare följer kollektivavtalet ändå.
  • Arbetsgivaren måste föra anteckningar över dina arbetstider och din övertid/mertid så att du vet hur mycket du arbetar. (11§)

Det är ofta bättre för din hälsa att du tar ut din övertidsersättning i tid i stället för i kontanter.
Det är inte meningen att du ska arbeta över jämt och ständigt. Då är ni för få på arbetsplatsen och det är inte bra för hälsan.

Läs på om reglerna
Läs i ditt kollektivavtal vilka regler som gäller.
Du har skyldighet att arbeta över men inte jämt och ständigt.
Det finns ett tak för övertiden.
Den ska vara beordrad.