Investeringar på infrastruktur och bostadsbyggande ska ge fler jobb med regeringens vårändringsbudget.

– Vi hade uppskattat om det hade gått snabbare med satsningar, men får ha respekt för att processen blivit förskjuten med Decemberöverenskommelsen, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

Det ändrade vårbudgetförslaget som presenterades i dag, onsdag, bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Sammanlagt presenteras reformer för 8 miljarder kronor under 2015.
– Vi ska ta oss an de utmaningar som finns, inom jobb, skola, klimat och välfärd. Men vi ska också börja ta oss an de stora underskott som finns och som vi ärvde från den förra regeringen, säger finansminister Magdalena Andersson på en presskonferens.

Investeringar för fler bostäder och förbättrad infrastruktur är några av delarna. Andra stora satsningar i budgeten är anslag till mer personal i äldreomsorgen, mer pengar till underhåll av järnvägen och satsning på skolan för att fler ska kunna utbilda sig.
Men det innebär också att bensinskatten och arbetsgivaravgiften för unga och höjs, att rutavdrag för läxhjälp och matlagning försvinner och att maxavdragen förändras för både rut- och rotavdraget.

På det arbetsmarknadspolitiska området vill regeringen göra satsningar för över 30 miljarder kronor fram till år 2019.
Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson är generellt positiv till förslagen.
– De satsningar som görs är korrekta. Jag tycker till exempel att det är bra att växla över från rot till att renovera miljonprogrammen, det kommer bli fler arbetstillfällen av det.
Med tanke på de klimatmål som är satta är det viktigt att satsa på allmännyttan, att rusta miljonprogrammen kräver stora resurser, säger han.
Kan den satsningen vara positiv för Fastighets medlemmar?
– Ja, det kan det vara i förlängningen. Det kommer att behövas kompetensutveckling i form av teknikutbildning när ny teknik i fastigheterna ska införas och det är viktigt att våra medlemmar får del av kompetensutveckling framöver, säger Magnus Pettersson.

Enligt regeringens prognos ska arbetslösheten sjunka till 6,4 procent till år 2019. Det innebär att man inte skulle klara målet om att ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. När frågan ställdes på dagens presskonferens svarade finansminister Magdalena Andersson att målet står kvar men att regeringen behöver komma med mer åtgärder och reformer under kommande år för att det ska nås.
Arbetsförmedlingen ska dock redan i år få ökade resurser och så kallade extratjänster ska bli ett första steg i avvecklingen av fas3. Som Fastighetsfolket berättat om tidigare i veckan vill regeringen också höja taket och grundnivån på a-kassan samt göra insatser för att minska ungdomsarbetslösheten. Det handlar bland annat om att införa traineejobb och skapa så kallade utbildningskontrakt.

För att skapa det regeringen kallar ett ”modernt och hållbart arbetsliv” läggs också pengar på arbetsmiljöområdet. Det ska bland annat ske genom en särskild satsning på arbetslivsforskning och bättre kompetens inom företagshälsovården. Dessutom ska anslagen till Arbetsmiljöverket öka med sammanlagt 60 miljoner kronor under de kommande tre åren och de statliga bidragen till regionala skyddsombud ska höjas.
– Signalen är jätteviktigt, att staten faktiskt tar en del av ansvaret, säger Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Fastighets.
Han menar att det kan göras mer men att framför allt satsningarna på Arbetsmiljöverket och på regionala skyddsombud kan bidra till en förbättrad arbetsmiljö.
– Det är klart att det inte är tillräckligt, men det är ett första steg. Det tar lång tid att bygga upp något som är raserat, säger han.

Reaktionerna på budgetförslaget har inte låtit vänta på sig. Från arbetsgivarhåll finns kritik. Svenskt näringsliv kallar det en jobbfientlig budget med en övertro på politikens förmåga att skapa jobb, och Almega menar att det kommer att slå hårt mot tjänstesektorn, med halverat rut-avdrag och höjd arbetsgivaravgift för unga.
LO och flera fackförbund är däremot positiva, inte minst till höjningen av a-kassetaket och satsningarna på en förbättrad arbetsmiljö och kompetenshöjning bland yrkesverksamma.

Enligt Fastighets Magnus Pettersson saknas möjligen mer jobbskapande åtgärder.
– Det är lite osäkert hur många jobb de satsningar som görs, som traineesatsning och snabbspår, kan leda till, säger han.

Läs också:
Så ska fler unga få jobb
Taket i a-kassan höjs