AB Bostäder i Borås ska sälja 13 procent av sitt bostadsbestånd. Företaget har också aviserat om en omorganisation till hösten. Fastighetsklubben är orolig för uppsägningar.

Redan för cirka två år sedan var det tänkt att Det kommunala bostadsbolaget i Borås ska sälja de fastigheter som nu är till salu. Då stoppades dock planerna av kommunfullmäktige.

Den här gången ser försäljningen ut att bli av. Om allt går enligt tidsplanen ska fastigheterna med 911 lägenheter överlåtas till nya ägare tidigast i februari.
– Vi befarar, när en del av beståndet säljs, att det kommer att leda till övertalighet och uppsägningar. Dessutom vill företaget genomföra en omorganisation. I dagsläget vet vi inte vad den nya organisationen innebär för oss så stämningen på jobbet är inte riktigt bra just nu, säger Ulf Ögren, vice ordförande för Fastighetsklubben.
Ett sextiotal anställda jobbar med inre och yttre skötsel eller är specialister som reparatör, snickare eller drifttekniker.

AB Bostäders vd Sven Liljegren berättar att flera intresserade har hört av sig till den konsult som tar emot intresseanmälningar.
– Vi säljer för att stärka företagets balansräkning. Då står vi bättre rustade för att bygga nytt i framtiden, säger han.
Enligt bostadsbolagets tidsplan ska ett slutbud, från eller flera köpare, vara klart i oktober. Under septembermånad beräknar företaget kunna hålla MBL-information om försäljningen och vilka konsekvenser den kan få. Bolagsstyrelsen och kommunstyrelsen ska fatta beslut under oktober och kommunfullmäktige på sitt sammanträde i mitten av november.
– Jag har tidigare sagt att en försäljning troligen kommer att få återverkningar på personalsidan. Så jag förstår de anställdas oro, men det går ännu inte att säga var vi landar. Och vi har haft anställningsstopp i snart ett år för att vi redan då visste att vi kommer att sälja en del av beståndet, säger han och fortsätter:
– Jag berättade förra veckan på ett informationsmöte med personalen att företagsledningen snart känner sig redo för att presentera ett förslag på en ny och mer kundfokuserad organisation. Mer går inte att säga i dagsläget.