Var fjärde anställda på Samhall kan tillhöra fel fackförbund. Det hämmar den fackliga verksamheten på företaget.

På Samhall finns ett kollektivavtal för samtliga arbetare som sju LO- förbund tecknar tillsammans. De arbetsuppgifter som den anställda har till övervägande del av sin arbetstid bestämmer vilket förbund han eller hon ska tillhöra. Många tillhör dock fel fackförbund. I slutet av förra året kom de sju överens om att de
ska jobba för att få de anställda att gå med i rätt fackförbund och hur de ska hantera de så kallade felorganiserade medlemmarna.

Fastighets har beslutat att förbundet i huvudsak ska förhandla för sina medlemmar. Tidigare har Fastighets förhandlat med fullmakt även för medlemmar i andra förbund. Så har även de andra förbunden agerat.
– Det är inte meningen att vi i Fastighets ska ägna stora resurser för att förhandla för medlemmar i ett annat förbund, säger Jari Visshed, förbundets tredje ordförande.
Han tror att cirka 5 000 av företagets drygt 18 000 anställda tillhör fel fackförbund.

I organisationsöverenskommelsen slår förbunden också fast att enbart anställda som tillhör det fackförbund som har organisationsrätten på arbetsplatsen kan väljas till förtroendeuppdrag.
– Det finns förtroendevalda på Samhall som inte är det. De behöver byta fackförbund om de vill fortsätta med sina uppdrag. Våra främsta fackliga företrädare inom Samhall är gamla metallare.
Jari Visshed har på sina arbetsplatsbesök på Samhall tagit del av diskussioner om att det kan vara dyrare att tillhöra Fastighets.
– Man ska inte bara titta på vad medlemskapet kostar, man ska även se vad som ingår i det. Vi har till exempel en kollektiv hemförsäkring vilket flera andra förbund inte har. Felorganiserade får inte valuta för pengarna eftersom deras fackförbund inte kan förhandla för dem och driva deras frågor.