webb-Erika-HaraldssonTrots att det finns många försäkringsinformatörer på Fastighets arbetsplatser är det få som rapporterar till förbundet att de hållit försäkringssamtal med medlemmar.
– Misstanken är att de pratar om försäkringar men inte räknar det som försäkringssamtal och därför inte registrerar det, säger Erika Haraldsson.

Hon är en av två försäkringsinformatörer i region Ost som fram till slutet av september ska kontakta samtliga informatörer i regionen, prata med dem och ta reda på om de saknar stöd eller utbildning. Samma sak sker i region Väst.

Målet är att de ska få en puff i rätt riktning och bli tryggare i sin roll för att våga genomföra försäkringssamtal ute på arbetsplatserna i större utsträckning än i dag.
– Vi hoppas nå många men hittills har det varit svårare än vi trodde. Det är flera som har sagt nej till besök eftersom de tycker att de redan har kunskap och all information de behöver, säger Erika Haraldsson.

Detta gör en försäkringsinformatör

Uppdraget är att sprida information om Fastighets medlemsförsäkringar. Till exempel genom att informera på arbetsplatser och att vara någon att rådfråga på arbetsplatsen.
Alla informatörer utbildas via LO. Folksam har också en särskild sida med information om försäkringarna: www.folksam.se/fastighetsservicesida