Fackförbunden står bättre ekonomiskt utrustande inför den kommande avtalsrörelsen. Det gäller i första hand de stora förbunden. Men även Fastighets har det bättre ställt nu än för tre år sedan.

Tidningen Arbetet har gått igenom det ekonomiska läget för de största fackförbunden. Samtliga visar en förstärkning av sin förmögenhet vilken kan komma till nytta om förbunden behöver gå ut i strejk för att få ett nytt kollektivavtal. Tidningen har tittat på de ekonomiska redovisningarna för 2011 och 2014.

Fastighets, som inte ingick i Arbetets undersökning, har också ökat den egna förmögenheten under samma tid. Jari Visshed, förbundets tredje ordförande och ekonomiansvarig, säger att det delvis beror på den nya organisationen från 2010 då ekonomin centraliserades. Förbundskontoret tog över ekonomin från de dåvarande avdelningar och har sedan dess skött ekonomin för hela förbundet.
– Vi har en hel del pengar i kassan därför att vi har placerat pengarna bättre än tidigare. Vi har bland annat satsat på aktier i etablerade företag som klarat villkoren i vårt placeringsreglemente, säger han.

Jari Visshed håller på att se över förbundets ekonomi och märker att förbundet kan placera pengarna ännu bättre:
– Vi behöver tjäna mer pengar på pengarna. Arbetets sammanställning visar att de med bra ekonomi har haft sina placerade i fastigheter och aktier.
– Men vi har pengar som vi kan avstå från i den dagliga verksamheten om det behövs vid en konflikt för att få ett nytt kollektivavtal. Så vi är betydligt bättre ekonomiskt rustade nu än tidigare, säger Jari Visshed.

I Arbetets sammanställning har man har räknat ut förmögenheten per yrkesverksam medlem. För IF Metall har den ökat från nästan 26 000 kronor per medlem år 2011 till drygt 38 000 per medlem år 2014. För Kommunal är motsvarande siffror drygt 6 000 kronor och lite över 8 000 kronor och för Fastighets drygt 5 000 kronor per medlem och cirka 7 500 kronor per medlem.