Det är inte mycket som har blivit bättre på ett år, konstaterar LO-distriktet i Stockholms län vid presentation av rapporten. I år, som förra året, har enbart en kommun goda rutiner för upphandling. En förbättring är dock att fler kommuner ställer krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande krav vid sina upphandlingar.

Rapporten visar att det fortfarande finns mycket att göra för att få fram bra offentliga upphandlingar. Brist på kontroll är ett problem. Till exempel har sju av tio kommuner inte tillräckliga resurser för att göra tillfredställande kontroller av företag.

Sex av tio svarar att de saknar rutiner för att hantera anbud som är väsentligt lägre än övriga. Om kommunen dessutom har bristande rutiner för löpande kontroll finns det stor risk för att kommunen köper tjänster för priset som inte ger möjlighet till löner som motsvarar kollektivavtalsliknande löner. Det kan därmed bidra till fusk. Sju av tio högst ansvariga tjänstemän i kommunerna säger att de inte har tillräckliga resurser för att genomföra tillfredställande kontroller av företag. De efterfrågar mer tid och pengar för kontrollverksamheten.

Lars Jonsson, som genomfört undersökningen åt LO-distriktet, menar att det spelar stor roll för kommunens ekonomi hur den sköter upphandlingarna. Kommunerna i länet handlar upp tjänster för cirka 80 miljarder kronor per år.
Ju bättre rutiner och kontroll vid upphandling desto mindre risk för att skattepengar hamnar i fel fickor.

Fotnot: LO-distriktet har för fjärde året i rad skickat sin enkät till länets alla 26 kommuner. Av dem har 19 svarat. Hela undersökningen finns att läsa på www.stockholm.lo.se