Det handlar om så kallade 6 6a-anmälningar som skyddsombud lämnar in till Arbetsmiljöverket när skyddsombud och arbetsgivare inte kan komma överens om hur de kan göra arbetsmiljön bättre på en arbetsplats. Under de senaste fem åren har Arbetsmiljöverket fått in 16 anmälningar med krav på åtgärder från skyddsombuden på Samhall. Av dem lämnades fem in under förra året. Siffrorna kan jämföras med de totalt sex anmälningarna som kom in under de föregående fem åren, skriver Arena.

Eshagh Najmeddin är Fastighets representant i Samhalls centrala arbetsmiljökommitté och han känner igen att det blivit tuffare att få igenom arbetsmiljöförbättringar på företaget.
– Vi i centrala arbetsmiljökommittén pratar ofta om det och har även hört av oss till det centrala företagsrådet för att uppmärksamma problemen, säger han.

Eshagh Najmeddin jobbar på Samhall i Stockholm. En av de 6 6a-anmälningar som han själv lämnat över till Arbetsmiljöverket handlar om fordon som används vid städuppdrag. Efter anmälan utrustade Samhall bilarna på ett sådant sätt att de blev lämpliga för uppdraget.