Deltidsarbete är fortfarande en klassfråga. För arbetare, främst kvinnor, handlar det oftast om ofrivillig deltid. Tjänstemän däremot väljer i regel själva att gå ner i arbetstid, enligt en ny rapport.

LO:s nya rapport visar att drygt en miljon av Sveriges fyra miljoner anställda jobbar deltid. Av landets samtliga arbetare har var tredje deltidsanställning, jämfört med var femte tjänsteman.
Det finns stora könsskillnader: 53 procent arbetarkvinnor har ett deltidsjobb jämför med 17 procent arbetarmän.

Bland medlemmarna i de olika LO-förbunden är deltidsarbete vanligast inom Handels med 46 procent av medlemskåren. Fastighets kommer på fjärde plats med 31 procent, enligt den här undersökningen. Minst deltidsanställda medlemmar har Elektrikerna med enbart 1 procent.
Siffrorna visar också att andelen deltidsanställda arbetare bland fackligt anslutna är lägre än bland samtliga arbetare.

Det finns också regionala skillnader. Västerbotten ligger högst med 43 procent deltidsanställda och Norrbotten längst med 24 procent.

Fastighetsfolket publicerade nyligen egna siffror som visar att 46 procent av kvinnliga städare i Sverige jobbar deltid. Läs hela artikeln här.