Sverige blir mer och mer jämställt men utvecklingen går för sakta. Det konstaterar statens utredare Cecilia Schelin Seidegård och föreslår en ny jämställdhetsmyndighet som lösning på problemet.

I dag överlämnade Jämställdhetsutredningen, med utredare Cecilia Schelin Seidegård i spetsen, sitt betänkande till regeringen.
– Utvecklingen går alldeles för långsamt. Vi kan se tendenser till en ökande jämställdhetsklyfta mellan kvinnor och män med olika inkomster och utbildningsbakgrund och mellan inrikes- och utrikesfödda kvinnor och män, konstaterar Schelin Seidegård.

Utredningen har tittat på utvecklingen för jämställdheten de senaste tio åren. Den har också tagit fram framtida mål och sett över hur jämställdhetspolitiken ska styras.
Ett av regeringens nuvarande fyra delmål handlar om ekonomisk jämställdhet, vilket bland annat innebär situationen på arbetsmarknaden. Där går jämställdheten framåt, men det finns fortfarande stora skillnader.
– På tunga, ledande, centrala positioner är det fortfarande manlig bemanning, även om de kvinnliga cheferna har ökat i näringslivet, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Några av problemen är också att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män och att arbetsrelaterade sjukdomar drabbar kvinnor oftare.
Utredningen lyfter även fram deltidsarbetet, som är en viktig fråga för Fastighets. De konstaterar att deltidsarbetet visserligen minskar, men att det fortfarande är vanligare bland kvinnor än bland män. Enligt utredningen jobbar 30 procent av kvinnorna på hela arbetsmarknaden deltid, jämfört med 10 procent av männen. Det kan jämföras med LO:s rapport om deltidsarbete som visade att 53 procent arbetarkvinnor har ett deltidsjobb jämfört med 17 procent arbetarmän.

Slutsatsen för utredningen är att jämställdhetspolitiken behöver fortsätta arbeta brett, men att det också finns flera nya utmaningar som rör särskilt vissa grupper. En sådan grupp är utrikes födda kvinnor, som har en svag anknytning till arbetsmarknaden. En annan är kvinnor med kort utbildning, som är den grupp som har sämst hälsoutveckling.

I stället för korta punktinsatser menar utredningen att det behövs en tydligare strategi och mer långsiktiga mål än tidigare. De föreslår därför en ny jämställdhetsmyndighet.
– Vi har provat andra alternativ men sett att det finns behov av mer analys, stöd och samordning. Vi tror att enda vägen för att öka takten för att uppnå jämställdhet är en ny myndighet, säger Cecilia Schelin Seidegård.