Sjukfrånvaron ökar och framför allt är det den psykiska ohälsan som syns i statistiken. Fler och fler känner dessutom psykiskt obehag av att gå till jobbet varje vecka. Det visar en rapport från Sveriges företagshälsor.

7,8 procent av Sveriges anställda känner varje vecka psykiskt obehag av att gå till jobbet. Det motsvarar 350 000 personer utslaget på hela befolkningen. Och majoriteten av dem som känner så flera gånger i veckan tror att det kommer att påverka deras hälsa negativt under de kommande två åren. Många är dessutom missnöjda med sina möjligheter att påverka arbetet.

Det konstaterar branschorganisationen Sveriges företagshälsor i den första rapporten från 2015 års Jobbhälsobarometer, som bygger på svar från drygt 10 000 anställda i Sverige. Undersökningen har genomförts varje år sedan 2007.

De ser också en trend i att fler tar ut sjukdagar nu än tidigare. Antalet ”helårsfriska”, som inte tagit ut någon sjukdag under de senaste 12 månaderna, minskar mest bland personer över 55 år.
Sveriges företagshälsor menar att många arbetsgivare behöver hjälp, till exempel från företagshälsovården, för att skapa hälsosamma arbetsplatser.