Riksbyggen-medNu är det klart hur lönesättningen ska gå till på Riksbyggen.
– Med de nya och tydliga reglerna har vi goda förutsättningar att lyckas med lönerna lokalt, säger Nils-Eric Ekengren från Fastighets.

I flera år har anställda och fackklubbarna på Riksbyggen varit missnöjda med lönesättningen. En arbetsgrupp, som jobbat hela hösten, har kommit fram till en lösning som både facket och arbetsgivaren är nöjda med.
– Nu har vi klara och tydliga lönekriterier och ett tidsschema för allt som ska ske inför och efter en löneförhandling, säger Mikael Norén från Riksbyggen
i Umeå.
– Vi har haft ett stort engagemang i hela arbetsgruppen. Vi har inte grottat ner oss i det som har varit utan vi ville få fram resultat i stället, säger Pia Nordgren, HR-chef på Riksbyggen.

För Fastighets har det varit viktigt att få fram kriterier som alla anställda förstår.
– Vi tror också att det nu finns mindre utrymme för tidskrävande tolkningar av avtalet, vilket också är bra, säger Jimmy Winge från Västervik.

Yrkeskunskaper och hur dessa används och hur den anställda är som medarbetare är några av kriterierna i lönesystemet.
Riksbyggens lönesättande chefer ska utbildas i det nya lönesystemet och hur samtalen ska gå till. En nyhet är att efter lönesättningen ska cheferna hålla uppföljningssamtal. Då ska den anställda få information om vad han eller hon uppfyller för kriterier och vad som behövs för att bli bättre.

Personerna på bilden är Jimmy Winge, Nils-Eric Ekengren, Lennart Gunnarsson och Mikael Norén.