Lägre löner är fel metod för att få fler invandrare och nyanlända i arbete. Det konstaterar både LO:s ekonomer och finansminister Magdalena Andersson. Däremot är Magdalena Andersson beredd att öppna för fler rut-tjänster.

Sverige står inför utmaningen att ta hand om alla de nyanlända som kommit under året. De behöver så snabbt som möjligt komma i arbete eller utbildning. Idéerna om hur det ska gå till skiljer sig åt och regeringen är beredd att prova nya vägar. I en intervju i Dagens Nyheter säger finansminister Magdalena Andersson bland annat att hon är beredd att bygga ut systemet med rut-tjänster.
– Där har vi kommit överens med allianspartierna om utvidgningar och man kan diskutera att gå längre. Har någon bra idéer är jag beredd att lyssna. För mig är det som är kostnadseffektivt viktigare snarare än ideologiska låsningar, säger hon.
Rut-tjänster som ger skatteavdrag är i dag hushållstjänster som till exempel städning, fönsterputsning och gräsklippning.

Magdalena Andersson menar att det redan finns bra möjligheter för arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa eller nyanlända med subventionerade löner, men att det är få som tar chansen.
– Det tycker jag att man ska ha med sig när en del pratar om låga löner. Det tycks ju handla om någonting mer, säger hon till Dagens nyheter.

Att låga löner inte är rätt väg att gå håller även LO-ekonomerna Torbjörn Hållö och Sebastian de Toro med om. I en debattartikel i Expressen skriver de att det är en riskfylld strategi ”att använda flyktinginvandrare som ett slagträ för att driva fram låga löner”.
De föreslår i stället utbildning, investeringar i bostäder, infrastruktur och välfärd samt beredskapsjobb som ska riktas mot invandrare som är äldre och har dålig utbildning.