Alla tre kommunala bostadsföretag i Stockholm ska jobba mer strukturerat med social hållbarhet än tidigare. Det är ett uppdrag som de nyligen fått av Stockholms stad.
Att jobba med den här typen av frågor är inte nytt för Svenska Bostäder, säger Curt Öhrström. Företaget har ställt sociala krav vid upphandlingar under en tid. I stadsdelen Järva, där omfattande ombyggnadsprojekt pågår, ställer företaget till exempel krav på att underentreprenörer ska erbjuda jobb åt områdets arbetslösa hyresgäster.
– Nyligen anställde företaget fem nya servicevärdar som sköter miljöstugorna och området runt stugorna. De är långtidsarbetslösa som på det sättet får en chans att komma ut i arbetslivet. Det är positivt att företaget kan erbjuda jobb åt dem. Bovärdar, som ansvarar för miljöstugorna, får hjälp i jobbet, säger Curt Öhrström.

Svenska Bostäder har för närvarande ett tiotal servicevärdar. Deras anställning varierar från sex månader till två år. De får avtalets lägsta lön under tiden.