I september förra året höjdes den högsta ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen från cirka 15 000 kronor i månaden till 20 000 kronor. Det var första gången på 13 år.

Efter takhöjningen får tre av tio heltidsanställda ut 80 procent av sin tidigare inkomst, visar SO:s siffror för samtliga a-kassor. Före höjningen var det bara en av tio som fick det.
– Det var en rejäl höjning som genomfördes i september förra året, men den var inte tillräcklig, säger Melker Ödebrink, kanslichef på SO.

Andelen underförsäkrade har minskat i Fastighets a-kassa är fortfarande cirka 45 procent av de heltidsanställda underförsäkrade. Sett till både del-och heltidsanställda är andelen underförsäkrade strax under 30 procent.
De arbetslösa i Fastighets a-kasa tillhör dem som ligger närmast att få 80 procent i ersättning. Av 28 a-kassor ligger Fastighets a-kassa på plats tre räknat från botten i andel underförsäkrade medlemmar.