Fastighets första avtal är klart. Löneutrymmet för fastighetsarbetarna i den privata fastighetsbranschen är 590 kronor mer i månaden, varav hälften är en garanterad löneökning för alla.

– Jag är mycket nöjd med avtalet, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig och förbundets tredje ordförande.

Avtalet mellan Fastighets och Almega Fastighetsarbetsgivarna är ett ettårsavtal med ett löneutrymme på 590 kronor och det följer rekommendationen mellan LO och Svensk Näringsliv.
– Jag är väldigt nöjd med att lönepåslaget är i kronor och inte i procent. Det blir även ett riktmärke för våra kommande avtal. Det är också viktigt att avtalets lägstalöner höjs med 590 kronor, säger Jari Visshed.
Samtliga ersättningar, som till exempel för övertid, höjs med 2,2 procent från den 1 april.

Fastighets lönekrav har varit 800 kronor. Kan du vara nöjd med 590 kronor?
– Det är alltid så i en förhandling att man går in med ett krav som vi sedan förhandlar med motparten om. Oftast uppnår varken vi eller våra motparter fullt ut det man krävt. Men sammantaget så är jag nöjd med det vi uppnått.

Det nya avtalet innebär också att det nu finns en begränsning för vikarieanställningar på två år. Det innebär att efter två år övergår en vikarieanställning till en tillsvidareanställning. För en anställd som haft en allmän visstid i sammanlagt 18 månader under en femårsperiod, ska också anställningen övergå till ett fast jobb.
En annan nyhet är att när ett företag vill införa alkohol- och drogtester ska arbetsgivaren förhandla först med facket om hur det ska gå till.
Det har också blivit en ändring vad gäller förläggning av arbetstid på helger. Helgarbete förekommer dock ytterst sällan i det här avtalsområdet.

I Fastighets förhandlingsdelegation ingick även Olga Back, som är nöjd med slutresultatet.
– Vi har träffat ett jättebra avtal. Vi fick vad vi ville och det känns bra. Men det var en tuff förhandling. Vi var först i gänget och det är alltid svårt att vara först men vi är nöjda, säger hon.
Emil Isenheim, som också var med i delegationen, ser flera fördelar med avtalet:
– Vi har inte sålt bort något och det vi fick var mer än förväntat. Inte minst att vi fick in en begränsning av visstiden, det var inte reglerat innan, säger han.

Avtalet med Almega Fastighetsarbetsgivarna är ett av Fastighets största avtal. Avtalsområdet omfattar cirka 6 500 anställda.  Stefan Lennström har förhandlat för Almega Fastighetsarbetsgivarna.
– Vi är nöjda med avtalet. Vi har åtagit oss att följa märket och det har vi levererat, säger han.

Almega Fastighetsarbetsgivarna krävde inledningsvis frysta eller skrotade lägstalöner och inga individgarantier. Nu blev det ett garanterat lönepåslag på halva potten.
–Vi tycker att det är för högt, och en lokal lönebildning är en av våra hjärtefrågor, men man får ändå vara ödmjuk att det kan ta olika lång tid att uppnå på olika avtalsområden, säger Stefan Lennström.