Fastighets och övriga förbundet i 6F har fått frågan från Målarna om sympatiåtgärder. Fastighets har därför varslat om sympatistrejk på renrumsstädningen vid kretskortstillverkningen på Ericsson i Borås. Varslet löser ut den 29 april.

Fackförbundet Målarna har tagit ut 260 personer, på 34 arbetsplatser, i strejk från och med den 8 april. Konflikten handlar främst om att arbetsgivaren vill ta bort systemet med ackordslöner, som i dag är huvudsystemet i måleribranschen, medan facket vill att det ska vara kvar.

Konflikten kommer att trappas upp ytterligare från och med den 22 april. Då kommer strejken omfatta totalt 440 personer. Som svar på detta har arbetsgivarorganisationen varslat om spegellockout. Det innebär att arbetstagarna kommer att stängas ut från arbetet på de arbetsplatser där Målarna redan strejkar.

För att få stöd i konflikten har Målarna vänt sig till Fastighets och övriga förbund i 6F. Fastighets har därför i dag lämnat in ett varsel till arbetsgivarorganisationen Almega om en sympatiåtgärd. Den gäller total arbetsnedläggelse och blockad för 13 personer som arbetar för Coor Service Management med renrumsstädning vid kretskortstillverkningen på Ericssons fabrik i Borås.

Strejken kommer att börja gälla den 29 april, klockan 14.00.
– Målarna har begärt sympatiåtgärder därför att de inte kommer någon vart i sin konflikt med Måleriföretagen och därför gör vi det här för att visa vårt stöd. Det ligger inom ramen för 6F-samarbetet, säger Jari Visshed, Fastighets tredje förbundsordförande.
Han fortsätter:
– Vi har valt att fokusera på ett objekt där vi har bra facklig verksamhet. Skulle det visa sig att Måleriföretagen fortsatt inte vill teckna avtal och Målarna skulle begära ytterligare stöd kommer vi att överväga det då, säger Jari Visshed.

6F-förbundet Seko har varslat om strejk på telekomområdet. Den inleds på torsdag, den 21 april, om inte parterna kommit överens tidigare. De har hittills inte begärt stöd i sin konflikt men sympativarslar, liksom övriga förbund inom 6F, för Målarna.

Redan i samband med varslen har Fastighets uttalat stöd för både Målarna, Byggnads och Seko, som tillsammans med Elektrikerna är 6F.

Kan du alla begrepp? Se förklaringar till orden i avtalsordlistan.

Läs mer: Ingen sympatistrejk – avtalet klart