Borlänge kommun har haft delar av städningen utlagd på entreprenad sedan 1997.
De senaste åren har städning på bland annat gymnasieskolorna och sjukhuset skötts av Västmanlands städ och flyttjänst, ISS, Förenade service och Sodexo.

I år löper avtalen ut och i en utvärdering konstaterar kommunen att det är svårt att dra ekonomiska slutsatser men att ”de kvalitetsmässiga fördelarna med lokalvård i egenregi väger tyngre än att konkurrensutsätta lokalvården”.
– Det stora problemet har varit kvalitetsuppföljningen. Avtalen har inte varit bra och det har varit klagomål på städningen. I samband med att vi håller på med ett projekt för fler heltider i kommunen tycker vi att det är dags att avrunda det här och ta tillbaka städningen, säger Leif Lindström (V), ordförande i kommunstyrelsens serviceutskott.
Beslutet fattades i kommunstyrelsen med reservation från de borgerliga partierna.

Det här innebär att kommunen behöver rekrytera personal, men om det blir från de företag som förlorar kontrakten är ännu oklart.
– Vi har precis inlett en arbetsgrupp som ska jobba med övertagandet av de här objekten och vi vet inte än hur många som behöver rekryteras, säger Kristina Andrén, verksamhetschef för kost- och lokalservice.

Borlänge kommun är dock inte ensamt om att ta tillbaka tjänster i egen regi. År 2013 tog Robertsfors kommun tillbaka städningen efter att flera av kommunens verksamheter klagat på att städningen försämrats under tiden den var utlagd på entreprenad.