Fastighets och Seko varslar om strejk för städavtalet. 12 arbetsplatser berörs där till exempel Sodexo, ISS och Coor städar. Strejken och blockaden inleds 15 juni.

Fastighets och Seko har strandat riksavtalsförhandlingen om ett nytt kollektivavtal för städare på entreprenadföretag.
De varslar om strejk och blockad på 12  arbetsplatser från klockan 06.00 den 15 juni.

– Vi har krävt ett avtal i enlighet med de övriga avtal som vi har träffat och i enlighet med rekommendationen från LO och Svenskt Näringsliv. Det innebär ett krontal på 590 kronor. Vi kunde inte komma överens om pengarna och hur de ska fördelas, vi avbröt förhandlingarna för att vi var tillbaka på ruta ett. Vi kände att vi inte kommer att hitta till varandra, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets.

De berörda arbetsplatserna är Sodexo på Astra Zeneca i Södertälje, Gevalia i Gävle och Gekås i Ullared, ISS på Polypeptide Laboratories i Limhamn, Boliden mineral i Skelleftehamn och Billeruds pappersbruk i Grums, Coor på Ericsson i Borås, Sandvik i Sandviken, Compass group på LKAB Vitåfors, Västmanlands städ och flytt på Westing house i Västerås samt Inspira vid OMX i Stockholm och Ericsson i Kista.

Det innebär att inget städarbete får förekomma på dessa arbetsplatser så länge som strejk pågår. Utöver strejk varslas om övertids- mertids- och nyanställningsblockad och blockad mot inhyrning av personal mot allt arbete inom hela städavtalet. Enligt Almega är det 870 städföretag och över 25 000 anställda som omfattas av avtalet.
Medlingsinstitutet har utsett Malte Eriksson och Sture Nordh till medlare med uppgift att få fram ett förslag som parterna kan acceptera.

– För oss är det också viktigt att minska arbetsgivarnas möjligheter till hyvling. Vi har sett att framförallt större företag i branschen använder omreglering av anställningar i stället för vanlig turordningsförhandling vid arbetsbrist. Det är inte rimligt att en anställd tvingas gå ner i arbetstid, till exempel 30 procent trots att man har jobbat 20 år i företaget. Vi vill avtalsreglera frågan och har tagit upp det med Almega men Almega har en helt annan uppfattning, säger Jari Visshed.

Marcus Lindström på Almega Tjänsteförbunden säger att de erbjudit facken en uppgörelse i enlighet med märket.
– Vi har erbjudit en uppgörelse i nivå med märket på 2,2 procent. Vår hållning är att det samlade avtalsvärdet ska vara 2,2 procent och vi ser strejken som ett hot mot märket.

LO och Svenskt Näringsliv har ju uppmanat till att följa antingen märket om 2,2 procent eller 590 kronor, varför kan ni inte komma överens om 590 kronor på städavtalet?
–590 kronor på det här avtalet skulle innebära 2,65 procent och för att ge 590 kronor kräver vi kräver andra förändringar i avtalet.
Vilka förändringar är det?
–Det vill jag inte gå in på, det har vi framfört i en diskussion med motparten, säger Marcus Lindström.

Fastighets och Seko kommer att begära sympatiåtgärder av samtliga LO-förbund.

Även i förra avtalsrörelsen 2013 bröt riksavtalsförhandlingarna samman. Fastighets och Seko, som även då förhandlade tillsammans, varslade om strejk på 20 arbetsplatser. Fastighets, Seko och Almega sa ja till medlarnas bud bara några timmar innan strejken skulle ha brutit ut. Läs mer  Strejkvästarna på igen?, ”Vi vill ha lika mycket som andra LO-grupper”  och Städavtalet klart-ingen strejk i dag

Läs mer: ”Jag är sjukt beredd och taggad på att strejka”

Kan du alla begrepp? Se förklaringar till orden i avtalsordlistan.