LO:s kongress börjar nästa vecka. Ny LO-ledning ska väljas och drygt 300 motioner behandlas.
– LO:s framtida roll kommer att blir en av de mest spännande diskussionerna på kongressen, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

Flera motioner till kongressen handlar om hur LO ska vara organiserad och vilka uppgifter LO ska ha. I en av dem, skriven av Handels, IF Metall och Kommunal, föreslås en utredning om LO:s roll. LO:s styrelse är positiv till utredningen.
Vad tycker Fastighets om att se över LO?
– Vi har inget emot en utredning. Jag tycker att LO ska ha rollen att hålla ihop förbunden och utöva en politisk makt. Och där är den samordnande rollen i avtalsrörelsen oerhört viktig. LO misslyckades med det senast, men jag hoppas att vi hittar tillbaka till varandra, säger förbundsordförande Magnus Pettersson.

Har LO spelat ut sin roll?
– Absolut inte, men en federation som LO bygger på att förbunden ger LO mandat till att agera. För oss, som är ett litet förbund, är allt som rör LO jätteviktigt.

Finns det inte risk för att ett litet förbund blir överkört av de stora förbunden?
– LO består av 14 medlemmar och alla 14 ska ha samma inflytande, avsett storlek, i LO:s styrelse. Därför har vi i Fastighets slagits för att alla förbund ska vara representerade där.
IF Metall, Kommunal och Handels ifrågasätter i sin motion att alla förbund har ordinarie plats i styrelsen. De menar att det finns risk att ledamöterna uppfattar sin roll att driva respektive förbunds linje.
– Jag tycker att de har fel. Tvärtom är det positivt att alla har beslutanderätt. Då måste alla också bära hem de beslut som tas i styrelsen. Om ett antal förbund i stället inte kan vara med och besluta är risken stor att de inte heller känner sig delaktiga eller bundna av besluten. Jag har dock inget emot att även det ska utredas.

Det finns en
del verksamheter inom LO som kan ses över och skötas bättre, tycker Magnus Pettersson. Han nämner till exempel fackliga studier.
– Förbunden kör egna kurser i stället för att samordna med andra förbund. Det är inte LO:s fel. Men LO borde kunna erbjuda tvärfackliga utbildningar på ett bättre sätt så att förbunden inte gör sin egen verkstad.
– Att ingå i en federation som LO innebär också att vi ska släppa saker till LO att hantera och där har vi och de andra förbunden varit allmänt dåliga, tycker jag.

Har förbunden blivit för självständiga och därför inte vill släppa ifrån sig?
– Jag tror att det bottnar sig i en rädsla för vad som händer om vi släpper det till någon annan. Om man gör det själv vet man vad man håller på med. Släpper man det till någon annan blir det mer otydligt. Det finns olika viljor i förbunden vilket gör att det inte alltid är lätt för LO att samordna.

Kongressen den 17-20 juni är LO:s högst beslutande organ och hålls vart fjärde år. Uppgiften är att besluta LO:s inriktning under de kommande fyra åren och välja en ny LO-ledning. 300 ombud, ledamöterna i LO:s representantskap och i LO:s styrelse samlas för att ta ställning till 306 motioner, ändringsförslag, och en kongressrapport. Av motionerna kommer 18 från Fastighets eller förbundets avdelningar. Sex är från fackförbunden inom 6F där Fastighets ingår.
Kongressrapporten ”Vägen till full sysselsättning och rättvisa löner” handlar om LO:s syn på hur man kan nå dit.

Dessa representerar Fastighets på LO-kongressen:
Ann-Katrin Eneblom (region Tvärs), Olga Back (region Nord), Emil Isenheim (region Väst), Zia Lodin (region Ost), Mathilda Hauge (region Syd) och Lovisa Segerquist (region Nord).
Fastighets ledamöter i LO:s representantskap kommer också att vara på plats. De är Yvonne Nygårds, Jari Visshed, Peter Aronsson och Jarmo Kusmin. Även Magnus Petterson, förbundsordförande, är på kongressen som ledamot i LO:s styrelse.

Läs också
Fastighets kräver nya regler för företag i konkurs
Olga Back kämpar för rätt till heltid