Löneutrymmet för anställda på Folkets hus och parker är 548 kronor mer i månaden. De nya lönerna gäller från 1 maj.

Fastighets har förhandlat tillsammans med Hotell- och restaurangfacket. Det nya avtalet gäller elva månader. Folkets hus som tillämpar lokal lönebildning med individuella löner ska garantera 219 kronor och fördela resten, 329 kronor, på de anställda. På arbetsplatser utan lokala lönepotter ska alla anställda få 548 kronor mer i månaden.

Löneutrymmet räknat på tolv månader är 597 kronor vilket ligger lite över nivåerna i Fastighets övriga ettårsavtal, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets.
– Vi är nöjda med utfallet. Men vi lyckades inte höja avtalets lägstalöner lika mycket. Det beror på Hotell-och restaurangfackets tidigare överenskommelse i hotell-och restaurangbranschen med lägstalöner som inte har höjts lika mycket som det totala löneutrymmet, säger Jari Visshed.
Avtalets lägstalöner ökar med med 80, respektive 85 procent av löneutrymmet på 548 kronor. De nya lägstalönerna är minst 20 881 kronor i månaden eller minst 23 538 kronor i månaden för kvalificerat yrkesarbete.
Ersättning för obekväm arbetstid och semesterlönetillägg höjs med 2.2 procent.

En nyhet är att det nu finns regler för beredskapsarbete i avtalet.
Till exempel är ersättning på vardagar lägst 12,10 kronor i timmen.

Fastighets och Hotell-och restaurangfacket hade även en rad andra yrkanden som dock inte finns med i det nya avtalet.
– Förklaringen är att ju kortare avtal ju färre nya allmänna villkor, säger Jari Visshed.

Fastighets har cirka 200 medlemmar inom avtalsområdet. De flesta tillhör Hotell- och restaurangfacket. Fastighets medlemmar jobbar i regel som fastighetsskötare eller städare.

Läs också För tryggare jobb på Folkets hus