Växjöbostäder säljer ut 1 900 lägenheter. Bolaget säljer flest inom allmännyttan som i år har rekordmånga lägenheter till salu.

– Allmännyttan dominerar i Växjö med 63 procent av hyreslägenheterna. Våra ägare vill ändra på det. Dessutom behöver vi kapital för att bygga nytt med god soliditet i bolaget. Uppdraget är att bygga 200 lägenheter per år, säger Maria Säterdal, vd för Växjöbostäder.
Enligt tidningen Dagens Samhälle säljer allmännyttan 14 000 lägenheter i år. Växjöbostäder är snart i hamn med att sälja drygt 1 900 lägenheter till två privata fastighetsägare. I dagsläget kan Maria Säterdal inte säga om försäljningen av en femtedel av lägenhetsbeståndet påverkar arbetsorganisationen.
– Det återstår att se hur försäljningen påverkar personalen. Vi kommer att titta på om och i så fall hur organisationen påverkas under hösten, säger Maria Säterdal.

Fastighetsklubben på företaget har fått information om försäljningen.
– Vi har fått beskedet att det inte är aktuellt att säga upp ordinarie personal. Företaget har några vikarieanställningar som jag inte vet om de ska förlängas. Dessutom har vi anställda som närmar sig pensionsåldern. Vi vet inte hur de nya ägarna resonerar. De kanske behöver anställa personal, säger Fastighetsklubbens ordförande Lars Hermansson.
Växjöbostäder har ett fyrtiotal anställda som jobbar som områdesreparatörer och inom driftavdelningen.

Kommunledningen meddelade på våren 2015 att cirka 2 000 lägenheter ska säljas. Bolagsstyrelsen för Växjöbostäder har den här veckan tagit ett första steg mot en försäljning till Nordhalla Fastigheter och Victoria Park. För att försäljningen till ett värde om drygt 1,5 miljarder kronor ska träda ikraft ska bolagsstyrelsen godkänna det slutliga avtalet. Det ska ske under september eller oktober. Övertagandet är planerat till december.

Lars Hermansson berättar att de anställda länge varit inställda på att lägenheterna ska säljas.
– Vi har försökt påverka den politiska processen men vi släppte det efter att politikerna tog beslutet om försäljningen.

Försäljningen är inte den enda förändringen på Växjöbostäder. Avdelningen för yttre skötsel läggs ner den 30 september.
– Vi i klubbstyrelsen la ner hur mycket tid som helst för att försöka rädda jobben i egen regi. Jag tror fortfarande att det kommer att bli dyrare för företaget att köpa tjänsterna i fortsättningen, säger Lars Hermansson.
Peab kommer att ta över verksamheten för yttre skötsel från den 1 oktober. Alla 32 trädgårdsvärdar har blivit erbjudna en anställning. De är garanterade en anställning med nuvarande anställningsvillkor i ett år.

Två privata köpare

  • Victoria Park är ett börsnoterat fastighetsbolag med drygt 11 400 lägenheter. Huvudkontoret finns i Malmö. Verksamheten utgörs av affärsområdena förvaltningsfastigheter och livsstilsboende. Livsstilsboende är till för människor som vill kombinera ett bekvämt boende med ett socialt och aktivt liv, skriver företaget på sin hemsida.
  • Nordhalla Fastigheter med 8 000 bostäder ägs av Alecta, Heimstaden, Ericssons pensionsstiftelse och Sandviks pensionsstiftelse. Från 1 september kommer Nordhalla att ingå i Heimstaden-koncernen.

Läs också
Osäker tillvaro på Växjöbostäder
Växjöbostäder kör över facket