Asylboenden kan från och med nu teckna egna kollektivavtal med Fastighets.
– Det här är en helt ny bransch för oss men det är viktigt att det finns ett avtal som reglerar löner och villkor, säger Fastighets Jari Visshed.

Förra året kom en stor våg av flyktingar till Sverige och flera asyl- och flyktingboenden startade. Under året bildades också en branschorganisation inom Almega för dessa företag, men först nu finns ett riksavtal med facket.
– Det bildas ständigt nya yrkesgrupper och vi inom LO måste våga se dessa nya yrkesgrupper, säger Jari Visshed, Fastighets tredje ordförande.

Det var från början gemensamma förhandlingar med Hotell- och restaurangfacket, HRF, men när de hoppade av strax före årsskiftet blev det paus i diskussionerna. Nu har de återupptagits och från och med nu finns ett avtal mellan Almega asylboendeföretagen och Fastighets.

Jari Visshed menar att det här har varit angeläget för Fastighets för att färre ska behöva jobba på arbetsplatser utan kollektivavtal. Han vet dock inte hur stort intresset är bland arbetsgivarna att teckna avtal.
– Men branchorganisationen kan erbjuda en gruppförsäkring som säkert lockar. Vad som händer återstår att se nu när avtalet tas i bruk, säger han.

Avtalet är ett hängavtal på Folkets hus-avtalet vilket innebär att det inte krävs några egna riksavtalsförhandlingar. Skillnader och förändringar görs i stället med Folkets hus-avtalet som grund.