Alla yrkesprogram ska ge grundläggande högskolebehörighet. Det föreslår gymnasieutredningen i sitt betänkande som presenterades i dag.

Intresset för ungdomar att välja yrkesprogram har minskat år för år. Det gäller även VVS- och fastighetsprogrammet. Syftet med förslaget att alla yrkesprogram ska ge grundläggande högskolebehörighet är att locka fler elever.

Huvudsyftet med utredningen är att föreslå åtgärder för att alla ungdomar ska fullfölja en gymnasieutbildning. En tredjedel av eleverna får inte en gymnasieexamen. Utredningen föreslår inte att gymnasiet ska bli obligatoriskt. Men hemkommuner och rektorer föreslås blir mer pådrivande så att målsättningen med en gymnasieutbildning för alla kan uppnås.

Andra förslag som berör yrkesprogrammen är att studietimmarna ska utökas med 70 timmar. Det ska finnas möjlighet att läsa ytterligare yrkesämnen för de elever som så önskar. Utredningen förslår också att antalet inriktningar på vissa yrkesprogram ska minska. Det gäller dock inte VVS- och fastighetsprogrammet som föreslås behålla sina inriktningar. De är VVS, fastighet, kyl- och värmepumpsteknik och ventilationsteknik.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström har i dag tagit emot utredningen. Hon tror att förslaget att alla yrkesprogram ska ge grundläggande högskolebehörighet kan komma att locka fler ungdomar till yrkesprogram.
– Ett problem för både elever och föräldrar har varit att de uppfattat att yrkesprogrammen inte leder till högskolestudier. Alla åtgärder som kan motverka den uppfattningen är bra.
Mer behöver göras för att öka intresset för yrkesprogrammen, tycker Anna Ekström.
– Kvalitén på arbetsplatsförlagt lärande behöver höjas. Gymnasieskolan och branscherna har en viktig uppgift att visa vilka fina yrken yrkesprogrammen leder till, säger hon.