Många är medlemmar i facket för att själva kunna få hjälp, men få är villiga att engagera sig. Det måste bli en ändring.

DEBATT. Varför är det
så svårt att få i gång facklig verksamhet? Jag har jobbat fackligt i 30 år och har varit med att starta upp facklig verksamhet på ett antal ställen. Det har blivit betydligt svårare att få förtroendevalda att vara aktiva. Det är också mycket svårare att få medlemmar att gå fackliga kurser, förr kunde vi fylla en buss med folk som åkte iväg på kurs.
Var är solidariteten? Jag tror att många nu går med i facket för att de är lite rädda ifall de ska hamna i klistret på arbetsplatsen och hoppas att kunna få hjälp av facket i så fall. Men väldigt få vill engagera sig! Och många tänker bara på sig själv. Samtidigt har jag stött på att folk ställer upp som förtroendevalda, men sedan blir ifrågasatta av sina kolleger. Kanske för att de tror att de ska behöva jobba hårdare för att täcka upp för ombudet. Men det håller ju inte att tänka så.
Vad kan man göra för att få i gång den fackliga verksamheten som nu haltar?
Om vi blir fler förtroendevalda
på våra arbetsplatser blir det ännu bättre kollektivavtal i framtiden. Vi måste komma ihåg att ett förtroendeuppdrag har man fått för att hjälpa medlemmar. Det får inte bli någon inbördes beundran.

Jag vill verkligen
uppmana fler att engagera sig. Du får mycket tillbaka. Som facklig bygger du upp ett bra kontaktnät, du får lära dig om olika företag och hur de lagt upp sin verksamhet – idéer som du kanske kan plocka upp till ditt jobb. Det är också alltid roligt att vara på fackliga
 kurser. Du behöver inte gå en hel rad kurser, du kan börja med en och jobba lite fackligt utefter de kunskaperna.
Du behövs!

Thomas Andersson, avdelningsordförande i Norrköping