HSB Stockholm pågår ett arbete mot härskartekniker. I år utbildas chefer och nästa år alla medarbetare.

Hur ska ni bli av med härskartekniker?
– Vi har jobbat med våra värderingar i flera år och tagit fram spelregler för hur vi ska vara mot varandra. När härskarteknikerna uppstår ska vi få bort dem genom att träna på att ge positiv och konstruktiv feedback.
Är det här ett problem hos er?
– Inte större än hos andra, men det förekommer. Det handlar inte om vad vi säger utan hur, och ofta kan det vara subtila saker som att exkludera en person genom att inte titta på den på ett möte eller att ”glömma” att skicka information till en berörd person.
Vad gör ni konkret?
– Nästa år ska alla medarbetare bland annat få spela ett feedbackspel där man tränar på att hitta rätt ord när man bemöter en kollega. Och så bjuder vi in till värderingsluncher där medarbetarna möter vd och diskuterar olika frågor kopplat till våra värderingar.