Glöm inte bort att det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön, manar Larry Stewart, ombudsman i region Väst. Foto: Sofia Lindroth

Fastighets tycker att siffrorna från LO är illavarslande och frågan ska diskuteras bland samordnarna. Samtidigt försöker regionerna stötta skyddsombuden för att ingen ska känna sig utsatt.

Larry Stewart, ombudsman i region Väst, menar att de försöker stötta skyddsombuden i den mån det är möjligt och säger att man inte ska vara rädd att ta på sig ett uppdrag.
– Man har ett förstärkt skydd i förtroendemannalagen, sedan finns trakasseribestämmelser i arbetsmiljölagen. Det är alltså två lagstiftningar som skyddar det här uppdraget, säger han.

Om arbetsgivaren inte samarbetar eller börjar trakassera – vad ska man göra då?
– Ta kontakt med det regionala skyddsombudet. Det är deras huvuduppdrag att stötta de lokala skyddsombuden och hjälpa dem att agera, säger Larry Stewart.
Fastighets har fler medlemmar per skyddsombud (25) än snittet inom LO (21) och många arbetsplatser saknar skyddsombud helt. Larry Stewart menar att det skulle behövas många fler för att upptäcka alla fel och för att kunna jobba på ett effektivt sätt.
– Om man använder sig av de verktyg och rutiner som finns på ett bra och strategiskt sätt kan man komma långt med arbetsmiljön, säger han.

Viktigt att komma ihåg är också att det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön. Det är alltså arbetsgivaren som, enligt lagen, ska kartlägga risker och göra skyddsronder.
– Det bästa är om skyddsombudet kan arbeta som en konsult. Arbetsgivaren ska skriva protokoll och göra själva skyddsronden med skyddsombudet som rådgivare, säger Larry Stewart.

Både han och Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman i Fastighets, menar att det är en tuff situation på dagens arbetsplatser.
– Det är ett tuffare uppdrag idag än tidigare. Organisationstätheten har sjunkit vilket betyder att man har ett svagare mandat från arbetskompisarna. Antalet visstidsanställningar har ökat och utbildningsgraden hos skyddsombuden är alldeles för låg, så det finns utan tvekan mycket att jobba med, säger Torbjörn Jonsson.
Han tycker att siffrorna från LO är illavarslande och räknar med att ta upp frågan med förbundets arbetsmiljösamordnare i januari.