889 personer tillhörande Fastighets fick omställningsstöd efter uppsägning förra året. Det är fler än året innan och gör Fastighets till ett av tre förbund med medlemmar som behövde mer stöd, medan övriga LO-förbund behövde mindre.

Trygghetsfonden TSL presenterar färska siffror för år 2016. Siffrorna visar att de 889 personer från Fastighets som fick omställningsstöd förra året är 132 fler än år 2015. Då fick 788 uppsagda personer hjälp med omställning genom försäkringen.

Fastighets, Livs och Målareförbundet är de enda LO-förbund där antalet ökat. Totalt sett beviljades 3 107 personer stöd förra året, vilket är 18 procent färre än året innan.
– Utvecklingen i sin helhet följer konjunkturen i stort, säger Carl Högfeldt, analytiker på TSL.
Han kan dock inte utifrån statistiken svara på varför tre förbund har ökat och gått emot konjunkturen.

Inte heller från Fastighets sida finns någon tydlig förklaring.
– Jag kan inte svara på vad ökningen beror på men företag i städbranschen vinner och förlorar ju kontrakt hela tiden, säger Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman.

Försäkringen ingår i kollektivavtalet och innebär att en person som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan få jobbcoachning och stöd att hitta nytt jobb.
Vanligast var omställningsstöd i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland under förra året.

 

Detta kan du få hjälp med

Stödet är individuellt anpassat men några exempel på insatser är:

  • Kartläggning av kompetenser och kunskaper
  • Hjälp att skriva CV och jobbansökan samt att öva inför anställningsintervjuer
  • Stöd med kontakter som är viktiga när man blivit uppsagd, exempelvis Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan mm.
  • Hjälp att söka utbildning om den är direkt kopplad till ett konkret jobb och inte inkräktar för mycket på jobbcoachningen.