ISS har tappat kontrakt i Sollefteå vilket innebär att antalet arbetstimmar minskar med drygt 700 timmar. Fyra anställda har sagts upp. Därutöver har arbetstiden sänkts för nio anställda. Till exempel har sju heltidsjobb sänkts till mellan 64 och 88 procent av en heltid. Det kallas hyvling, att en arbetsgivare minskar arbetstid för flera anställda vid neddragningar i stället för att säga upp personal på grund av arbetsbrist enligt lagen om anställningsskydd. Fastighets och flera andra fackförbund är kritiska till hyvling eftersom det sätter anställningsskyddet ur spel.
– Jag är emot all hyvling som förändrar anställningen från ena dagen till den andra utan att arbetsgivaren ser över möjligheten till omplacering och utan hänsyn till de anställdas anställningstider. Under förhandlingen med ISS har jag försökt göra så bra som möjligt i en dålig situation. De som har jobbat längst på företaget har fått de minsta förändringarna, säger Sanna Wallin, ombudsman i region Nord.

Arbetsdomstolen meddelade en dom i slutet av förra året som ger arbetsgivaren rätt att hyvla ner arbetstid. I det fallet handlade det om Coop som sänkte sina anställdas sysselsättningsgrad i stället för att förhandla med facket om uppsägningar enligt en turordningslista.

Anette Dahlberg är en av de sju på ISS som inte får behålla sin heltidsanställning. Hon fick ett erbjudande om en tjänst på 64 procent och hade tre dagar på sig att lämna besked till arbetsgivaren. Det tycker hon är ett orimligt erbjudande.
– Man pressar folk att ta ett snabbt beslut vilket kändes märkligt. Det gäller inte bara för oss på ISS utan på hela arbetsmarknaden. Jag hade en annan bild om anställningsskyddet, säger Anette Dahlberg.

ISS har, enligt företagets HR-direktör Lo Hjorth, ingen principiell inställning till sänkt anställningsgrad vid arbetsbristförhandlingar.
– Vi följer det regelverk som finns och utgår från de lokala förutsättningarna, säger hon.
Varför gick det inte i Sollefteå att tillämpa lagen om anställningsskydd och enbart säga upp personal på grund av arbetsbrist i stället för att sänka arbetstid för merparten av de anställda?
– Jag känner inte till de lokala förutsättningarna i förhandlingen och kan därför inte kommentera den. Alltid när arbetsbrist uppstå ska vi bland annat titta på organisationen och omplaceringsmöjligheterna. Jag litar på att de lokala parterna har diskuterat fram till den bästa möjliga lösningen, säger hon.
Hur påverkar AD-domen om Coop som erbjöd sina anställda sänkt sysselsättningsgrad?
– Oavsett vilka fall AD prövar har vi och alla andra parter skyldighet att följa det. Det går inte att säga hur mycket den påverkar eftersom varje förhandlingssituation är ny med olika lokala förutsättningar, säger Lo Hjorth.

Läs mer
Arbetsdomstolen ger Coop rätt att hyvla
Handels till AD för brott mot turordningsregler
Få heltider-trots facklig framgång
Hyvling sätter lagen ur spel