Broschyrer på lätt svenska och en bilderbok från Sabo ska göra det enklare för fastighetsskötare, bovärdar och uthyrare att kommunicera med hyresgästerna.
– Informationen är alltid viktig och det här underlättar, säger fastighetsskötaren Patrik Svedin.

Många bostadsbolag har en stor andel hyresgäster med dåliga kunskaper i svenska. Det gör det svårt att sprida nödvändig information på ett bra sätt.
– Om tvättstugan eller miljörummet inte fungerar som det är tänkt får det stora konsekvenser för trivseln och ger förutom irritation också ökade kostnader i förvaltningen, säger Lena Liljendal, projektledare inom boendefrågor på Sabo.

Sabo, som är en branschorganisation för allmännyttiga bostadsbolag, har därför tagit fram fyra enkla broschyrer som ska hjälpa bolagen i kontakten med hyresgästerna.
Till hjälp hade de en referensgrupp där både kommunikatörer och fastighetsskötare ingick, däribland Patrik Svedin från Timråbo.
– Vi har varit med och kunnat påverka häftena och det har känts väldigt positivt, säger han.

Broschyrerna heter ”Sortera dina sopor rätt”, ”Skydda dig mot brand”, ”Till dig som flyttar” och ”Att bo i hyresrätt”. Den sista är översatt till engelska och arabiska men det är den enda som finns på fler språk än svenska.
– Den sammanfattar det viktigaste och vi funderade på att göra den ännu enklare men vi har valt att översätta den till de här språken och annars lägga oss på klarspråksnivå, säger Lena Liljendahl.

Utöver det har pekboken ”Min bostad” uppdaterats. Den innehåller bilder på saker som finns i och runt en lägenhet och Patrik Svedin säger att behovet av den här typen av material är stort.
– Jag jobbade tidigare i ett område där många kunde dålig svenska. Där hade det varit bra att ha en pekbok. Annars är alternativet att använda telefonen och Google translate och det är inte alltid så lätt, säger han.

Patrik Svedin menar att informationen är viktig och att det är en fördel om de boende kan ha den hemma och ta fram och läsa i lugn och ro.
– Nyanlända får snabb information när de kommer och då kanske de inte är så mottagliga för allt, säger han.
Patrik Svedin berättar att alla som hyr lägenhet hos Timråbo får broschyrerna vid inflyttning, men det är upp till dem att spara och läsa informationen.
– Jag tror att det är lätt att det slängs så tyvärr är det nog inte tillräckligt, men det är ett stöd och ett komplement till annan information, säger han.


Grannsamverkan på olika språk

  • Brottsförbyggande rådet, Brå, har också tagit fram en broschyr om grannsamverkan med målet att minska vardagsbrott i bostadsområdena.
  • Den finns översatt till 16 olika språk: arabiska, arameiska, bosniska/serbiska/kroatiska, dari, engelska, farsi, finska, kurmanji, pashto, polska, ryska, somaliska, sorani, spanska, tigrinji, turkiska, svenska samt lätt svenska.