Avtalsrörelsen är nu i gång för Specialserviceavtalet som gäller för de anställda som arbetar med specialstädning och sanering som kräver särskilda fackkunskaper.
Ett av kraven från Fastighets handlar om nationaldagen. Enligt det nuvarande avtalet har de anställda en arbetstidsförkortning på två timmar och 15 minuter per år som en kompensation för de år som nationaldagen är under ett veckoslut.
– Medlemmarna tycker inte att det är en bra lösning. De vill hellre få en hel ledig dag under de år som nationaldagen infaller en lördag eller söndag, säger Ewa Edström, avtalsansvarig på Fastighets.

webb-ewaAtt få stopp på hyvling är annan viktig fråga för Fastighets. Heltid är en viktig norm i förbundets branscher och därför kräver Fastighets att frågan om hyvling regleras i avtalet. Vid omreglering av tjänst till lägre sysselsättningsgrad ska det ske enligt turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, anser förbundet.
– Hyvling förekommer även inom detta avtalsområde. Det är inte lika vanligt som på städsidan men vi är oroliga för att det kan smitta av sig till företagen inom specialservice, säger Ewa Edström.

Rejäla löneökningar är en fråga som lyftes som första prioritering under Fastighets avtalsråd i slutet av förra året då ombud från hela Sverige diskuterade om vad som är viktigast för medlemmarna.
– Nivån på lönerna är alltid en stridsfråga. Men den här gången gäller en LO-samordning så jag bedömer att det inte blir lika svårt som senast att komma överens om lönenivån, säger Ewa Edström.
De LO-gemensamma kraven om löneökningar är på 2,8 procent, eller 672 kronor för dem som tjänar under 24 000 kronor.
Fastighets kräver också att lägstalönen höjs med motsvarande värde och att alla ersättningar i avtalet inklusive lägsta semesterlön, ska höjas med 2,8 procent.
Grunden är att avtalet ska gälla ett år.

Almega Tjänsteförbunden vill lyfta fram två av sina yrkanden: att frysa ingångslönerna och att ersätta de nuvarande reglerna i avtalet om ”lönetilläggen för särskilda arbetsförhållanden”.
– Vi vill frysa ingångslönerna för att få fler nyanlända och unga i jobb. Tilläggen för särskilda arbetsförhållanden har varit uppe i många avtalsrörelser utan att vi har hittat en lösning. Nu föreslår vi ett nytt tillägg med ett högre timpåslag men på färre arbetsuppgifter, säger Marcus Lindström på Almega Tjänsteförbunden.
Lönetilläggen för särskilda arbetsförhållanden gäller när jobbet till exempel är mer krävande än normala specialserviceuppdrag eller sker i en påfrestande miljö som kräver särskilda skyddsutrustningar.

Andra avtalskrav som Almega ställer är bland annat flexiblare arbetstidsregler, att tilläggen för obekväm arbetstid och övertid ska frysas och att lönepotten ska fördelas helt utan individgarantier.