KURSER FÖR DIG SOM ÄR STÄDARE

STÄDUTBILDNINGAR MED CERTIFIERING
SRY yrkesbevis
Etablerat yrkesbevis för städservice, hemservice och sanering. Utbildning med certifierade handledare. Avslutas med praktiskt, muntligt och teoretiskt prov. www.sry.se/yrkesbevis/

Kompetensbevis SRY bas
Enklare kompetensbevis på grundläggande nivå. Vanligt för nya i branschen. Kräver godkänt i praktiskt, muntligt och teoretiskt prov.
www.sry.se/sry-bas/

Validering lokalvård, arbetsmarknadsutbildning
Validering utifrån SRY-modellen. För den som har erfarenhet av städning och är eller riskerar att bli arbetslös.
www.lernia.se/utbildning/

PRYL, Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare
Etablerat yrkesbevis. Utbildning hålls utifrån öppen standard utan krav på certifierad handledare. För yrkesbevis krävs skriftligt certifieringsprov.
www.borago.se

FÖRDJUPANDE KURSER
Exempel på kortkurser:

 • Redskap och maskiner för lokalvårdare.
 • Kem och golvmaterial för lokalvårdare.
 • Diplomerad hygientekniker.
 • Diplomerad golvvårdare.
 • Moppteknik.
 • Trappstädning.
 • Städmaskinsanvändning.
 • Fönsterputsutbildning.
 • ATO, Arbetsteknikombud.
 • Ergonomi.
 • Golvvård.

www.lernia.se
www.borago.se
www.keyline.se

KORTKURSER FÖR ARBETSLEDARE OCH BLIVANDE ARBETSLEDARE

 • Ledarskapsutbildning för grupp- och arbetsledare.
 • Nordisk städstandard Insta 800, flera nivåer.
 • Kvalitetssäkring av städtjänster.
 • Städupphandling.

www.borago.se
www.keyline.se

UTBILDNING FÖR DIG SOM ÄR FÖNSTERPUTSARE

Få utbildningar finns men några utbildare erbjuder kortkurser om redskap och putstekniker, ergonomi och säkerhet. Exempel på anordnare: Keyline städ & konsult och Borago.


KURSER FÖR DIG SOM ÄR SANERARE

 • SRY yrkesbevis: Utbildningen hålls av certifierade handledare oftast internt på företag. Avslutas med praktiskt, muntligt och teoretiskt prov.
  www.sry.se/yrkesbevis/
 • Det finns inga branschspecifika utbildningskrav för sanering. Utbildning sker som regel genom handledning på arbetsplatsen eller
 i företagsspecifika kurser med innehåll om exempelvis asbest eller PCB-sanering, lyft- och fallskydd, vakuum och höga tryck, heta arbeten med mera.
 • Kortkurser finns 
i bland annat PCB-sanering. Exempel på anordnare: Addsafe, Svenska fogbranschens riksförbund och Riv- och Saneringsentreprenörerna.


UTBILDNINGAR FÖR DIG SOM JOBBAR MED FASTIGHETER

LÄNGE UTBILDNINGAR
Gymnasiet
VVS- och fastighetsprogram med fastighetsinriktning leder till jobb som fastighetsskötare, fastighetstekniker och fastighetsvärd.
www.skolverket.se

Yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå
Yrkesvux har VVS- och fastighetsprogrammet och kortare kurser.
www.studentum.se
www.skolverket.se
www.komvux­utbildningar.se

Högre utbildningar efter gymnasiet
Yrkeshögskolan har utbildningar till fastighetstekniker på åtta orter och fastighetsingenjör på fyra orter till hösten.
www.yrkeshogskolan.se
www.myh.se

Utbildningar inom trädgårdsskötsel
Kurser med yrkesbevis som mål inom trädgårdsskötsel bland annat på Trädgårdsakademin och utbildningsföretaget Eductus.
http://trga.se
https://eductus.se/kursfakta/park­och­tradgard/

KORTARE KURSER

 • Skadebesiktning av våtrum, service och reparationer av vitvaror, praktisk juridik för fastighetsvärdar samt säkerhet och skötselrutiner på lekplatser är
 några av kurserna 
på Plus Utbildning AB. www.plus.se

 • Licens för att använda skylift eller saxlift på Yrkesakademin. www.ya.se 
 • Utbildning för alla som är handledare
 åt praktikanter på jobbet. www.fastun.se

 • Validering av kompetens som fastighetstekniker, fastighetsvärd och fastighetsskötare på bland annat Plus Utbildning, Lernia i Stockholm och Malmö och på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping.