Fastighets kräver en särskild utryckningsersättning vid kvalificerad övertid. Det är ett av förbundets yrkanden i Pacta-avtalet för anställda på kommunala bostadsbolag.

Fastighets har lämnat över sina yrkanden till Pacta, en arbetsgivarorganisation för kommunala bostadsbolag. Förbundets lönekrav följer LO-samordningen och innebär ett krav på 2,8 procents löneökning, eller 672 kronor för dem som tjänar under 24 000 kronor. Förbundet yrkar också på att lägstalönen och ersättningar i avtalen höjs med 2,8 procent.
webb-Joakim– Vi strävar efter konkurrensneutrala avtal i fastighetsbranschen. Därför har vi yrkanden som är anpassningar till de övriga avtalen. Det gäller till exempel kravet på en utryckningsersättning, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets.
Kravet är att när övertidsarbete sker under kvalificerad övertid, och inte i direkt anslutning till arbetsdagen början eller slut, ska arbetsgivaren betala ut en särskild utryckningsersättning. Ersättningen ska vara lägst en procent av lägstalönen.

Enligt det gällande Pacta-avtalet har den som sagts upp på grund av arbetsbrist bara en månad på sig att meddela om man vill utnyttja sin återanställningsrätt. Fastighets kräver att begäran om företrädesrätt vid återanställning ska följa lagen om anställningsskydd. Enligt las har den som sagts upp nio månader på sig att meddela.
Ytterligare ett krav är att höja semesterdagslönetillägget för anställda under 40 år till en procent av den aktuella månadslönen.

Flera av de övriga är de samma som på de övriga avtalsområden i fastighetsbranschen. Arbetstagare som haft beredskap sju dagar i sträck ska ha rätt till ytterligare fyra timmars ledighet utan löneavdrag i samband med nästa veckovila. Alla som jobbat minst två år i yrket ska ha en lön som är minst 580 kronor högre än den lägsta nyanställningslönen. Det kallas erfarenhetstillägg.
Dessutom kräver Fastighets att all handledning ska ge handledartillägg och att den som fyller 50 år på en vardag ska få vara ledig den dagen.
Den som vill pröva ett annat arbete ska ha rätt till sex månaders tjänstledighet för detta.

Pacta har ännu
inte lämnat över sina yrkanden. Nästa förhandlingsdatum är den 18 april.