Försäkringskassans ändrade arbetssätt har gjort att fler personer får sin sjukpenning indragen och att fler ärenden omprövas.
Redan förra våren fick Justitieombudsmannen, JO, flera anmälningar om långa handläggningstider för omprövning av beslut. Därefter har problemen förvärrats.
Många har fått besked om väntetider på upp till 25 veckor, ett halvår.

Fastighetsfolket skrev om problemen i december förra året. Då berättade Gunnel Blom, fackligt ombud i Fastighets region Väst, om en explosionsartad ökning av antal samtal från medlemmar som fått besked om att sjukpenningen ska dras in eller att ärendet ska prövas av Försäkringskassan.
– Det har inte blivit någon förändring, möjligen har det blivit värre, säger hon.

Nu har JO undersökt flera sjukärenden och riktar stark kritik mot Försäkringskassan och de långa handläggningstiderna.
Enligt Försäkringskassans egna allmänna råd ska beslut om omprövning fattas inom sex veckor om det inte finns ”särskilda skäl”. Det tycker inte JO att det gör nu utan skriver att varken omorganisation eller ökad mängd ärenden är tillräckligt.
Det är också allvarligt, menar JO, att sjukskrivna inte kan ta ärendet vidare och pröva i domstol innan det finns ett beslut.

Torbjörn Jonsson, försäkringsansvarig ombudsman på Fastighets, tycker att det är bra att JO reagerar så kraftigt.
– Vi hanterade nyligen ett rättshjälpsärende om sjukpenning som hade börjat i somras. Innan vi har ett omprövningsbeslut kan vi inte ta det till förvaltningsrätten. Det är bedrövligt och oacceptabelt att det är på det här sättet, säger han.

JO kommer att följa upp om de åtgärder som Försäkringskassan har utlovat genomförs och gör skillnad.

Nya rutiner efter kritik

Försäkringskassan införde nya, striktare rutiner för förlängning av sjukskrivningar från den 1 november 2016. 
Nu blir alla förlängningar av sjukskrivningar nya ärenden och kräver utredning. Försäkringskassan kan stoppa utbetalning av sjukpenningen under utredningstiden.