Klockan 06.00 på måndag morgon träder det första varslet i kraft. Då stoppas övertid, mertid, nyanställningar och inhyrning av personal på avtalet med Almega fastighetarbetsgivarna.
 Dessutom blir det strejk på sju arbetsplatser, bland annat för fastighetsvärdarna på privatägda Stena fastigheter i Göteborg.

webb_strejkstenaamaliaI går, onsdag, kväll samlades de för att ha möjlighet att ställa frågor om konflikten och strejken till ombudsmännen på Fastighets.
Fastighetsvärden Amalia Ohlson undrar bland annat om de ska säga nej till hyresgäster som kommer och ber om hjälp eller vill lämna felanmälan när de är ute på områdena med strejkvästar.
– Ja, men förklara att ni är uttagna i strejk. Grejen med att vara ute och synas är viktig i sig men det är också för att se till att ingen annan gör jobbet. Allt arbete som ni normalt sett gör blir satt i blockad. Om någon skulle göra ert jobb innebär strejkbryteri och det är skadeståndspliktigt, förklarar ombudsman Larry Stewart.

Han och kollegan Lennart Mauritzon påminner om att det är viktigt att kollektivavtalen på fastighetssidan är konkurrensneutrala. Om ett är billigare än ett annat finns risken att arbetsgivaren försöker byta till det som har lägre löner.
– Ni får gå i bräschen för andra. Anledningen till att ni blir uttagna är för att ni är ett stort, stabilt företag som har en fackklubb, säger Lennart Mauritzon.

Striden handlar om ifall satsningen på lågavlönade, för de som tjänar under 24 000 kronor, ska vara utöver märket på 6,5 procent eller ingå i det. I annat fall vill Almega att Fastighets ska byta mot försämringar i till exempel arbetstider.
Amalia Ohlson tycker att det är en strid värd att ta.
– När jag kom hit visste jag inte varför vi skulle strejka men nu vet jag, och att vi inte är ensamma. Även om vi ligger bra till så finns det dem som ligger under och om de får försämringar kommer det att bli sämre för oss också, säger hon och fortsätter:
– Men jag är stolt över att det inte är mitt företag som är dåligt. Jag kommer från byggbranschen och till skillnad från det är det mycket tryggare här. Jag litar på min chef.

På fastighetssidan skulle det inte göra stor skillnad för arbetsgivarna om Almega gick med på att ta låglönesatsningen utöver märket eftersom de flesta redan tjänar över 24 000 kronor. Det är dock en principfråga eftersom Almega då skulle få svårt att hävda att låglönesatsningen ska rymmas inom märket på exempelvis det stora serviceentreprenadavtalet för städare, där många tjänar under 24 000.

Almegas bild är att de har rätt i sin tolkning av märket.
– Almega är helt inställda på att respektera det märke som industrins parter satt, och genom det värna arbetsmarknadsmodellen. Om Fastighetsanställdas förbund är beredda att göra detsamma kommer vi kunna enas om en låglönesatsning som ryms inom den kostnadsram om 6,5 procent över tre år som industrins parter enats om, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt i ett pressmeddelande.

När Fastighets la det första varslet, på fastighetssidan, valde Almega att avbryta övriga avtalsförhandlingar med förbundet. Det menar Fastighets är så kallat ensidigt frånträde och har därför varslat om konflikt även för sanerare och specialstädare på specialserviceavtalet.

Jamal Mohamad jobbar för RFS Fordonssupport och Rimab på Volvo Powertrain i Skövde. Han och hans kolleger tillhör de arbetsgrupper som kommer att tas ut i strejk från och med fredag 12 maj.
– Vi ser ju att IF Metall har bättre avtal än oss. Vi jobbar hårt och gör ett tungt jobb för att kunna betala våra räkningar. Det är klart att man är missnöjd och att vi vill få ett avtal som gör det bättre, säger han.
De ska ha en träff på måndag för att diskutera igenom situationen och vad som händer.
Han hoppas i första hand att konflikten hinner få ett slut och att det inte blir någon strejk.
– Vi som har jobbat där många år vet att det är för en bra sak, men de som är nya kan ha svårare att förstå varför vi ska strejka i stället för att jobba, säger Jamal Mohamad.

webb_lennart-magnerÄven Lennart Magnér, klubbordförande på Stena fastigheter, räknar med att få besvara många frågor från sina kolleger.
– Det som är mest besvärligt är att motivera alla eftersom vi har det bra på vårt företag. Vi får redan pengar över avtalet. Men det är medmänskligt att hjälpa till, ingen ska halka efter, säger han.
Så ni är beredda att strejka även för principen att låglönesatsningen ska gälla lika för alla, även för städarna?

– Absolut, ingen tvekan. Vi ser ju vad städare gör och vad de har för lön för det, säger Lennart Magnér.

Just nu pågår medling i båda konflikterna för att eventuellt hinna göra en överenskommelse innan strejkerna påbörjas.

Utöver de medlare som redan är utsedda i konflikten på fastighetssidan har nu även Katarina Novàk lagts till för att medla om specialservice. Hon har bland annat varit vd och förbundsdirektör på Skogs- och lantarbetsgivarförbundet men har också varit förhandlare på Almega mellan 1985 och 2001.

Läs mer:
Hur fungerar en strejk? Här är allt du behöver veta
Svåra ord? Läs mer i avtalsordlistan

Seko har egen konflikt med Almega

Fackförbundet Seko har varslat om strejk på spårtrafikavtalet. Även där är Almega motpart och konflikten handlar om låglönesatsningen. Strejken bryter ut 12 maj.
Fastighets stöder Seko.
– Almega fortsätter sitt höga spel och underminerar industrinormeringen, de utmanar den modell som skapat trygga avtal med reallöneökningar, säger Magnus Pettersson i ett pressmeddelande.