Det blir ingen strejk i morgon bitti. Fastighets och Almega fastighetsarbetsgivarna har kommit överens om ett nytt treårigt avtal med löneökningar på totalt 1 780 kronor och en låglönesatsning.

I går, lördag, lämnade medlarna sin slutliga hemställan till Almega och Fastighets gällande fastighetsavtalet. Nu står det klart att båda parterna säger ja till förslaget.
– Vi har tagit beslut i förbundsstyrelsen och vi accepterar hemställan, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig och tredje ordförande i Fastighets.

webb-jariStriden har handlat om ifall satsningen på lågavlönade, för de som tjänar under 24 000 kronor, ska vara utöver märket på 6,5 procent eller ingå i det.
– Vi är nöjda. För oss är det principiellt viktigt att låglönesatsningen är med. Det här är första avtalet som Almega har gjort med ett LO-förbund. Det är ett viktigt genombrott som vi har gjort, säger Jari Visshed till Fastighetsfolket.

Liksom i avtalet med Fastigo slutade den här uppgörelsen med en sammanlagd lönesumma på 1 780 kronor fördelat på tre år.
Är det några andra ändringar?
– Det är små förändringar och moderniseringar men inget som kommer göra skillnad i praktiken, säger Jari Visshed.

Det kommer också att tillsättas en arbetsgrupp som ska gå i genom avtalet och modernisera texter. I det ingår också att se över arbetstid, lönebildning och lönebestämmelser.

Almega är nöjd med det nya avtalet och ser det som ett viktigt klargörande.
– Jag är väldigt glad över att vi kunnat komma överens och att vi samtidigt har respekterat märket. Det är ett viktigt besked inför kommande förhandlingar, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.
Fastighets bild är att det här är ett avtal i enlighet med LO-samordningen och industrinormeringen, med en låglönesatsning. Kan det bli fortsatt olika tolkningar? 
– Det framgår uttalat av den hemställan som medlarna har lämnat att det samlade avtalsvärdet är 6,5 procent på tre år. Det råder inga tvivel om det.
Anser ni att ni har fått in något mer av värde i avtalet, att Fastighets har fått sälja något?
– Avtalet innehåller flera delar, bland annat en gemensam arbetsgrupp, men den stora och viktiga delen är avtalsvärdet. Medlingsinstitutet bedömer att det ryms inom 6,5 procent och det tycker vi är bra och det känner vi oss nöjda med, säger Anna-Karin Hatt.

Att den här konflikten är löst och att varslet för avtalet med Almega fastighetsarbetsgivarna dras tillbaka påverkar inte den varslade strejken för sanerare och specialstädare.
– Det är ett fristående varsel så det kommer att ligga kvar. Där är vi satta i medling och vi kommer att fortsätta medlingen under veckan, säger Jari Visshed.
Om parterna inte kommer överens kommer strejken på bland annat Ringhals och Volvo att inledas klockan 06 på fredag morgon.

Så blev avtalet

  • Treårigt med en sammanlagd lönesumma på 1 780 kronor. 580 kronor första året och 600 kronor andra respektive tredje året.
  • Halva potten fördelas individuellt och halva generellt.
  • Lägstalönerna höjs med 580 kronor det första året och 600 kronor de två kommande åren.
  • Övriga ersättningar höjs med 2,1 procent första året, 2,2 procent de två senare åren.
  • En arbetsgrupp ska se över och modernisera texter i avtalet samt se över arbetstid, lönebildning och lönebestämmelser.
  • Det kommer att införas en förtydligande text om semesterersättning.
  • Paragrafen om handledartillägg öppnas så att det kan utgå vid fler situationer än det gjort tills nu.

Läs mer: 
1 780 kronor till fastighetsskötare