Fastighets och övriga LO-förbund har sagt upp bemanningsavtalet med Almega. Förhandlingarna har strandat eftersom parterna inte kan komma överens.

Avtalet med Almega bemanningsföretagen är gemensamt för alla LO-förbund. De flesta som berörs tillhör IF Metall medan endast en bråkdel tillhör Fastighets.

Förhandlingarna har fram tills nu skötts av LO men när förhandlingarna har strandat blir det en fråga förbunden att besluta om eventuella stridsåtgärder.
– Det är ett avtalsråd i dag där förbunden ska diskutera om det eventuellt kan bli varsel om stridsåtgärder, säger Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

Det som fack och arbetsgivare inte kan komma överens om är lönen och vad den ska baseras på. Den som hyrs in ska enligt avtalet ha en lön som motsvarar snittlönen för jämförbara arbetsgrupper på arbetsplatsen. Eftersom bemanningsanställda får inte någon extra avsättning till pension menar LO att de borde få högre löneökning, så att värdet blir detsamma.