Avtalet för de anställda på kommunala bostadsbolag är på tre år. Lönerna höjs med 590 kronor  i år, 570 kronor 2018 och 610 kronor 2019. Lägstalönerna blir 21 153 kronor från och med 1 januari 2018 , 21 723 1 januari 2019 och 22 300 kronor 2020.
– Avtalet är i enlighet med LO:s samordning och industrinormeringen med låglönesatsning. Lönenivåerna är i nivå med andra avtal inom fastighetsbranschen. Jag är tillfreds med att vi fått en uppgörelse som upprätthåller konkurrensneutraliteten i branschen, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

En fråga parterna länge var oense om var hur mycket lägstalönerna skulle höjas.
– Pacta har också gått med på att öka lägstalönerna i avtalet med lika mycket som löneökningarna i kronor under avtalets två första år. Det tredje året är ökningen 33 kronor lägre, i stället har det blivit förbättringar i allmänna villkor till skillnad mot andra uppgörelser för fastighetsbranschen, säger Magnus Pettersson.

Som exempel har beredskapsersättningen och ob-ersättningen höjts. De anställda får med det nya avtalet den den förhöjda beredskapspengen redan efter 130 timmar i stället för som hittills efter 150. Nytt är också att anställda kan få göra akuta tandvårdsbesök och läkarbesök på arbetstid. David Carlsson har förhandlat för Pactas räkning och han är nöjd.
– Ja, vi är nöjda. Det är ett avtal utifrån industrinormen och inom ramen för märket, säger David Carlsson, förhandlare på Pacta.

Joakim Oscarsson är avtalsansvarig ombudsman på Fastighets och även han är nöjd med uppgörelsen. Förbundet fick släppa sina egna yrkanden på villkorsförbättringar för att få igenom löneuppgörelsen. Men å andra sidan får Fastighets medlemmar på Pacta-avtalet del av förbättringar i de Allmänna bestämmelserna som Kommunal och övriga fackförbund förhandlat fram.
– Våra medlemmar får en hel del förbättringar genom ändringarna i de Allmänna bestämmelserna. Till exempel blir det nu en försäkringslösning där arbetsgivaren går in och betalar sjuklön i 120 dagar om du blir av med sjukpenningen. Den lösningen och de andra förbättringarna innebär en ökad trygghet för våra medlemmar, säger Joakim Oscarsson.
– Vi har få medlemmar som går på lägstalönen på det här avtalet. Så jag skulle säga att de här förbättringarna som träffar alla medlemmar är mer värdefulla än de 33 kronor vi fick släppa på lägstalönen det sista året, säger han.

Löneuppgörelsen är tio kronor lägre på tre år jämfört med de andra fastighetsavtalen, varför?
– Vi har inte tillgång till tillförlitlig lönestatistik, men vi bedömer att löneläget är något lägre på Pacta jämfört med de andra fastighetsavtalen. Därför blir lönesumman något lägre, säger Joakim Oscarsson.

Uppgörelsen är preliminär, först måste Fastighets förbundsstyrelse och Pactas styrelse godkänna och skriva under avtalet. Varslet om strejk omfattade sju arbetsplatser på olika orter i landet och skulle träda i kraft torsdagen den 1 juni. Nu är stridsåtgärderna avblåsta.