Regeringen beslutade i fjol att tillsätta en utredning om Samhall efter att företaget kritiserats för hur verksamheten förändrats genom åren. Statskontoret fick uppdraget och har i dag publicerat sin analys.
Uppdraget handlar bland annat om att se hur sammansättningen av de anställda ändrats över tid samt hur Samhalls verksamhet påverkar vilka som anvisats till en anställning på företaget.

Rapporten visar att kraven på de anställda för att kunna arbeta på företaget har förändrats och skärpts. Det märks bland annat i att andelen personer med rörelsenedsättning har minskat.
Samhall har ett samhällsuppdrag att erbjuda anställning till personer med funktionshinder samtidigt som företaget styrs som ett kommersiellt bolag med vinstkrav, skriver Statskontoret. Företaget får merkostnadsersättning från staten för att täcka de extra kostnader företaget har. Men ersättningen har inte höjts på flera år samtidigt som lönekostnaderna har ökat. Det tillsammans med vinstkravet har lett till ett ökat behov av nya uppdrag. Samhall har i synnerhet blivit större inom städning. Det är jobb som ställer relativt höga krav på fysisk rörlighet och social kompetens, konstaterar Statskontoret.
Förändringarna i Samhalls verksamhet har påverkat vilka personer som blivit anvisade en plats på företaget. Variationen av arbetsuppgifter har minskat och lett till begränsade möjligheter att utveckla de anställda.

Rapporten visar att om regeringen fortsätter med sina tillväxtkrav kommer det att ytterligare öka kraven på anställda. Regeringen behöver, enligt Statskontoret, ta ställning till sin fortsatta styrning av bolaget.
Ett annat förslag är att Samhall ska växa i flera olika branscher för att bättre uppfylla sitt samhällsuppdrag. Vidare behöver Arbetsförmedlingen, som anvisar personer till företaget, bli bättre på att följa upp dem.

Joakim Oscarsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets, tycker att rapporten är en tydlig bekräftelse på att kraven har skärpts på de anställda.
– Samhall styrs som ett kommersiellt bolag samtidigt som merkostnadsersättningen från staten legat still under flera år. Företaget måste sälja mer för att täcka de ökade kostnaderna samtidigt som staten vill ha avkastning. När kraven på Samhalls chefer ökar ställer de i sin tur större krav på de anställda att hinna med jobben på utsatt tid, säger han.
Fastighets vill att regeringen avskaffar vinstkravet på Samhall och höjer merkostnadsersättningen.
– Vi vill också att Samhall ska bredda verksamheten så att fler kan få bra och vettiga arbetsuppgifter. Företaget har en viktig samhällsfunktion och då måste man kunna ta emot personer som inte kan klara av att vara ute hos kund.

Annica Falck är Fastighets representant i Samhalls Företagsråd.
– Vi fackligt aktiva har länge känt att de anställda på Samhall måste vara mer fysiskt rörliga i dag än tidigare. Vi får in mest städuppdrag men alla klarar inte av att städa. Därför behöver vi få in fler olika typer av uppdrag för att fler kan klara av jobben, säger hon och fortsätter:
– Samhall jobbar för att få in fler uppdrag för att öka intäkterna men företaget har inte alltid haft tillräckligt mycket personal. Det har lett till ökad stress som medarbetarna inte mår bra av, säger Annica Falck.

Vi har bett Arbetsmarknadsdepartementet kommentera Statskontorets rapport. Statssekreterare Annica Dahl har svarat via mejl att regeringen behöver tid att läsa rapporten innan den kan ta ställning till förslagen. Hon kan i dagsläget inte kommentera om regeringen kommer att höja merkostnadsersättningen.
På frågan om regeringen kommer att göra något åt vinstkravet skriver hon att ”regeringen löpande ser över vad som är en lämplig styrning av bolagets verksamhet”.

Rapporten visar att kraven på de anställda har skärps och bland annat personer med rörelsenedsättning har minskat i andel. Vad tänker regeringen göra åt det?
– Vi behöver titta närmare på vad Statskontoret kommit fram till. Det verkar finnas flera faktorer som gör att sammansättningen av de som anställs har förändrats. Statskontoret pekar både på delar som är relaterade till Samhalls verksamhet och till samhället i övrigt. Det är viktigt att de som anvisas till Samhall är de som inte kan få annat arbete. Om styrningen eller förutsättningarna behöver ändras för att säkerställa detta så är det något som vi kan behöva se över, skriver Annica Dahl i sitt svar.

Läs också
Samhall ses över efter kritiken
Klart att Samhall ska utredas